Skladba 6

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101SL6 Z 6 2T česky letní

Garant předmětu

Hanuš BARTOŇ, Jan DUŠEK, Juraj FILAS, Slavomír HOŘÍNKA, Ivan KURZ, Luboš MRKVIČKA, Michal NEJTEK, Michal RATAJ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hanuš BARTOŇ, Jan DUŠEK, Juraj FILAS, Slavomír HOŘÍNKA, Ivan KURZ, Luboš MRKVIČKA, Michal NEJTEK, Michal RATAJ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Rozvíjení kompoziční techniky, vedení studenta k samostatnému kompozičnímu myšlení, rozvíjení hudební představivosti a schopnosti fixovat vlastní hudební představy a skladebné koncepty v hudebním zápisu. Příprava diplomních kompozičních úkolů.

Forma studia

Individuální hodina studenta s vyučujícím hlavního oboru

Předpoklady a další požadavky

Schopnost samostatného a koncepčně jasného kompozičního myšlení a formulace vlastní představy do interpretačně srozumitelného zápisu. Ucelená a soustavná orientace v dění v oblasti soudobé hudby.

Obsah kurzu

Ve III. ročníku se práce zaměřuje na přípravu diplomního bakalářského úkolu. Požadována je závažná komorní, vokální, vokálně instrumentální skladba, případně závažné dílo pro komorní orchestr nebo ekvivalentní obsazení.

Doporučená nebo povinná literatura

Studium významných děl hudby 20. století a děl současných skladatelů podle zaměření posluchače a podle vztahu k aktuálním kompozičním úkolům.

Hodnoticí metody a kritéria

Dosažené výsledky, soustavnost práce. Státní zkouška.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů