Diplomní seminář 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101DS1 Z 2 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Ivan KURZ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hanuš BARTOŇ, Juraj FILAS, Slavomír HOŘÍNKA, Marek KOPELENT, Ivan KURZ, Luboš MRKVIČKA, Michal NEJTEK, Jan TROJAN

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Text je v přípravě.

Seminář zaměřený na konkrétní témata bakalářských prací studentů. Výuka probíhá formou konzultací nad dílčími texty i nad celkovou strukturou práce.

Forma studia

Text je v přípravě.

Diplomový seminář probíhá v závěrečné fázi bakalářského studia.V jeho rámci předkládají posluchači oboru materiál zpracovávaného úkolu.

Předpoklady a další požadavky

Text je v přípravě.

Prerekvizity:

Obsah kurzu

Text je v přípravě.

Seminář je zaměřen jak na odbornou stránku zpracování zvoleného tématu, tak i na její konečnou podobu.

Doporučená nebo povinná literatura

Text je v přípravě.

Hodnoticí metody a kritéria

Text je v přípravě.

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivity na semináři

vypracování a prezentace dílčích výstupů připravované bakalářské práce

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů