Zjednodušený studijní plán Obor Skladba (Bc)

Katedra skladby

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Skladba

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 ZK 3
108DHU1 Dějiny hudby 1 Z 4
101HK1 Historické kompoziční studie 1 Z 3
101INI1 Instrumentace I. 1 Z 3
101KT1 Kompoziční techniky 20. století 1 Z 3
101NTG1 Notografie 1 Z 1
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce Z 1
101SSK1 Seminář skladby 1 Z 2
101SL1 Skladba 1 Z 5
101ZAVT Základy audiovizuální techniky Z 1
Kreditů z povinných předmětů 26
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
101DANA1 Dějiny a analýza novodobých akustických umění 1 Z 2
101KPEA1 Kompoziční praxe EA a multimediální hudby 1 Z 3
101SFHU1 Scénická a filmová hudba 1 Z 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Odborné předměty pro obor Skladba (Bc) - povinný výběr Z
výběr ze skupiny Modulová výuka pro Skladbu
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Skladba (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 ZK 3
108DHU2 Dějiny hudby 2 ZK 4
186ETM1 Etnomuzikologie 1 Z 1
101HK2 Historické kompoziční studie 2 ZK 3
101INI2 Instrumentace I. 2 ZK 3
101KT2 Kompoziční techniky 20. století 2 ZK 3
101NTG2 Notografie 2 Z 1
101SSK2 Seminář skladby 2 Z 2
101SL2 Skladba 2 ZK 5
171UAH Úvod do akustiky pro hudebníky ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 27
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
101DANA2 Dějiny a analýza novodobých akustických umění 2 Z 2
101KPEA2 Kompoziční praxe EA a multimediální hudby 2 ZK 3
101SFHU2 Scénická a filmová hudba 2 ZK 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Odborné předměty pro obor Skladba (Bc) - povinný výběr Z,ZK
výběr ze skupiny Modulová výuka pro Skladbu
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Skladba (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 7
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
108DHU3 Dějiny hudby 3 Z 4
186ETM2 Etnomuzikologie 2 Z 1
101HK3 Historické kompoziční studie 3 Z 3
101INI3 Instrumentace I. 3 Z 3
101KT3 Kompoziční techniky 20. století 3 Z 2
101SSK3 Seminář skladby 3 Z 2
101SL3 Skladba 3 Z 5
186SSS1 Studium skladeb pro obor Skladba 1 Z 3
186TS1 Teorie skladby 1 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 25
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
101DANA1 Dějiny a analýza novodobých akustických umění 1 Z 2
101KPEA1 Kompoziční praxe EA a multimediální hudby 1 Z 3
101SFHU1 Scénická a filmová hudba 1 Z 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Odborné předměty pro obor Skladba (Bc) - povinný výběr Z
výběr ze skupiny Modulová výuka pro Skladbu
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Skladba (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
108DHU4 Dějiny hudby 4 ZK 4
186ETM3 Etnomuzikologie 3 ZK 1
101HK4 Historické kompoziční studie 4 ZK 3
101INI4 Instrumentace I. 4 ZK 3
101KT4 Kompoziční techniky 20. století 4 ZK 2
101SSK4 Seminář skladby 4 Z 2
101SL4 Skladba 4 ZK 5
186SSS2 Studium skladeb pro obor Skladba 2 ZK 3
186TS2 Teorie skladby 2 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 25
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
101DANA2 Dějiny a analýza novodobých akustických umění 2 Z 2
101KPEA2 Kompoziční praxe EA a multimediální hudby 2 ZK 3
101SFHU2 Scénická a filmová hudba 2 ZK 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Odborné předměty pro obor Skladba (Bc) - povinný výběr Z,ZK
výběr ze skupiny Modulová výuka pro Skladbu
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Skladba (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 10
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
108DHU5 Dějiny hudby 5 ZK 4
101DS1 Diplomní seminář 1 Z 2
108HES1 Hudební estetika 1 Z 5
101SSK5 Seminář skladby 5 Z 2
101SL5 Skladba 5 Z 5
186SSS3 Studium skladeb pro obor Skladba 3 Z 2
186TS3 Teorie skladby 3 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 22
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
101DANA1 Dějiny a analýza novodobých akustických umění 1 Z 2
101KPEA1 Kompoziční praxe EA a multimediální hudby 1 Z 3
101SFHU1 Scénická a filmová hudba 1 Z 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Odborné předměty pro obor Skladba (Bc) - povinný výběr Z
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Skladba (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
108DHN Dějiny hudby po roce 1950 ZK 2
101DS2 Diplomní seminář 2 Z 2
108HES2 Hudební estetika 2 ZK 5
101SSK6 Seminář skladby 6 Z 2
101SL6 Skladba 6 Z 6
186SSS4 Studium skladeb pro obor Skladba 4 ZK 2
186TS4 Teorie skladby 4 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 21
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
101DANA2 Dějiny a analýza novodobých akustických umění 2 Z 2
101KPEA2 Kompoziční praxe EA a multimediální hudby 2 ZK 3
101SFHU2 Scénická a filmová hudba 2 ZK 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Odborné předměty pro obor Skladba (Bc) - povinný výběr Z,ZK
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Skladba (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 17
Celkem kreditů za ročník 60