Notografie 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101NTG1 Z 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jan DUŠEK, Slavomír HOŘÍNKA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan Dřízal, Jan DUŠEK, Slavomír HOŘÍNKA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Obecná pravidla profesionálního notového zápisu, základy práce v programech Finale a Sibelius

Forma studia

1 + 1 hodina týdně. Cvičení.

Předpoklady a další požadavky

Základní schopnost práce s výpočetní technikou.

Obsah kurzu

Obecná pravidla profesionálního notového zápisu, základy práce v programech Finale a Sibelius

Doporučená nebo povinná literatura

Ivo Zelinger: Notografie. Supraphon, Praha 1986.

George Heussenstamm: The Norton Manual of Music Notation, W. W. Norton & Company, 1987

Gardner Read: Music Notation, Taplinger Pub Co, 1979.

Ivana Loudová: Moderní notace a její interpretace (Ediční centrum AMU, Praha 1998),

Manuály programů Finale a Sibelius.

Hodnoticí metody a kritéria

Dosažené výsledky, soustavnost práce, zápočet.

Webová stránka předmětu

http://katedraskladby.hamu.cz/

Poznámka

Před 1. provedením nové skladby studenta platí povinnost kontroly čistopisu partitury a materiálů pověřeným pedagogem. Bez této kontroly nemohou být materiály předány k provozování.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů