Skladba 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101SL2 zkouška 5 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 104 až 129 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Slavomír HOŘÍNKA, Luboš MRKVIČKA, Michal RATAJ, Jan TROJAN

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan DUŠEK, Slavomír HOŘÍNKA, Luboš MRKVIČKA, Michal NEJTEK, Michal RATAJ, Jan TROJAN

Obsah

V I. ročníku studia se student zpravidla věnuje drobnějším útvarům pro sólové nástroje nebo menší komorní sestavy, záleží však na dosavadní přípravě a dosažené technické úrovni, s níž na vysokou školu přichází.

Výsledky učení

Rozvíjení kompoziční techniky, vedení studenta k samostatnému kompozičnímu myšlení, rozvíjení hudební představivosti a schopnosti fixovat vlastní hudební představy a skladebné koncepty v hudebním zápisu.

Předpoklady a další požadavky

Schopnost samostatného a koncepčně jasného kompozičního myšlení a formulace vlastní představy do interpretačně srozumitelného zápisu. Ucelená a soustavná orientace v dění v oblasti soudobé hudby.

Literatura

Studium významných děl hudby 20. století a děl současných skladatelů podle zaměření posluchače a podle vztahu k aktuálním kompozičním úkolům.

Hodnoticí metody a kritéria

Dosažené výsledky, soustavnost práce. Zkouška.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů