Notografie 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101NTG2 Z 1 2T česky letní

Garant předmětu

Slavomír HOŘÍNKA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan DUŠEK, Slavomír HOŘÍNKA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Obecná pravidla profesionálního notového zápisu, základy práce v programech Finale a Sibelius

Forma studia

1 + 1 hodina týdně. Cvičení.

Předpoklady a další požadavky

Znalost základů obecných notografických pravidel. Schopnost práce s výpočetní technikou.

Obsah kurzu

Obecná pravidla profesionálního notového zápisu, základy práce v programech Finale a Sibelius

Doporučená nebo povinná literatura

Ivana Loudová: ?Moderní notace a její interpretace? (Ediční centrum AMU, Praha 1998), Manuály programů Finale a Sibelius.

Hodnoticí metody a kritéria

Dosažené výsledky, soustavnost práce, zápočet.

Webová stránka předmětu

http://katedraskladby.hamu.cz/

Poznámka

Před 1. provedením nové skladby studenta platí povinnost kontroly čistopisu partitury a materiálů pověřeným pedagogem. Bez této kontroly nemohou být materiály předány k provozování.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů