Notografie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101NTG2 Z 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Obecná pravidla profesionálního notového zápisu, základy práce v programech Finale a Sibelius

Forma studia

1 + 1 hodina týdně. Cvičení.

Předpoklady a další požadavky

Znalost základů obecných notografických pravidel. Schopnost práce s výpočetní technikou.

Obsah kurzu

Obecná pravidla profesionálního notového zápisu, základy práce v programech Finale a Sibelius

Doporučená nebo povinná literatura

Ivana Loudová: ?Moderní notace a její interpretace? (Ediční centrum AMU, Praha 1998), Manuály programů Finale a Sibelius.

Hodnoticí metody a kritéria

Dosažené výsledky, soustavnost práce, zápočet.

Webová stránka předmětu

http://katedraskladby.hamu.cz/

Poznámka

Před 1. provedením nové skladby studenta platí povinnost kontroly čistopisu partitury a materiálů pověřeným pedagogem. Bez této kontroly nemohou být materiály předány k provozování.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů