Notografie 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101NTG2 Z 1 2T česky letní

Garant předmětu

Slavomír HOŘÍNKA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan DUŠEK, Slavomír HOŘÍNKA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Obecná pravidla profesionálního notového zápisu, základy práce v programech Finale a Sibelius

Forma studia

1 + 1 hodina týdně. Cvičení.

Předpoklady a další požadavky

Znalost základů obecných notografických pravidel. Schopnost práce s výpočetní technikou.

Obsah kurzu

Obecná pravidla profesionálního notového zápisu, základy práce v programech Finale a Sibelius

Doporučená nebo povinná literatura

Ivana Loudová: ?Moderní notace a její interpretace? (Ediční centrum AMU, Praha 1998), Manuály programů Finale a Sibelius.

Hodnoticí metody a kritéria

Dosažené výsledky, soustavnost práce, zápočet.

Webová stránka předmětu

http://katedraskladby.hamu.cz/

Poznámka

Před 1. provedením nové skladby studenta platí povinnost kontroly čistopisu partitury a materiálů pověřeným pedagogem. Bez této kontroly nemohou být materiály předány k provozování.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 1022
Učebna KS 1022 Gotická věž

(Lichenštejnský palác)
DUŠEK J.
10:00–11:30
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 10:00–11:30 Jan DUŠEK Učebna KS 1022 Gotická věž
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů