Kompoziční techniky 20. století 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101KT2 ZK 3 3T česky letní

Garant předmětu

Luboš MRKVIČKA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Luboš MRKVIČKA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámení s kompozičními metodami a principy hudby 2. poloviny 20. století a hudby současné. Získání praktických dovedností při aplikaci poznatků.

Forma studia

3 hodiny týdně, přednáška, parktická cvičení.

Předpoklady a další požadavky

Znalosti na úrovni předchozích semestrů.

Obsah kurzu

a) Důkladné seznámení s hlavními vývojovými proudy hudební historie 20.století.

b) Výuka se zaměřuje především na základy skladatelské dodekafonní metody,

c) na postupy seriální a modální,

d) na pravděpodobnostní principy a na principy minimální hudby,

e) sleduje při tom zejména to, aby studenti načerpali podněty pro inovaci vlastního hudebního jazyka.

Doporučená nebo povinná literatura

Ištvan, Miloslav: Metoda montáže izolovaných prvků v hudbě. Panton, Praha 1973.

Ištvan, Miloslav: Jednohlas v soudobé hudbě. JAMU. Brno 1989.

Kohoutek, Ctirad: Projektová hudební kompozice. SPN, Praha 1969.

Messiaen, Olivier: Technik meiner musikalischen Sprache (překlad z franc.).

Hodnoticí metody a kritéria

Soustavnost práce, dosažené výsledky. Zkouška.

Webová stránka předmětu

http://katedraskladby.hamu.cz

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 2016
Učebna

(Lichenštejnský palác)
MRKVIČKA L.
15:20–16:50
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 15:20–16:50 Luboš MRKVIČKA Učebna
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů