Kompoziční techniky 20. století 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101KT2 ZK 3 3 hodiny výuky týdně (45 minut), 44 až 59 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámení s kompozičními metodami a principy hudby 2. poloviny 20. století a hudby současné. Získání praktických dovedností při aplikaci poznatků.

Forma studia

3 hodiny týdně, přednáška, parktická cvičení.

Předpoklady a další požadavky

Znalosti na úrovni předchozích semestrů.

Obsah kurzu

a) Důkladné seznámení s hlavními vývojovými proudy hudební historie 20.století.

b) Výuka se zaměřuje především na základy skladatelské dodekafonní metody,

c) na postupy seriální a modální,

d) na pravděpodobnostní principy a na principy minimální hudby,

e) sleduje při tom zejména to, aby studenti načerpali podněty pro inovaci vlastního hudebního jazyka.

Doporučená nebo povinná literatura

Ištvan, Miloslav: Metoda montáže izolovaných prvků v hudbě. Panton, Praha 1973.

Ištvan, Miloslav: Jednohlas v soudobé hudbě. JAMU. Brno 1989.

Kohoutek, Ctirad: Projektová hudební kompozice. SPN, Praha 1969.

Messiaen, Olivier: Technik meiner musikalischen Sprache (překlad z franc.).

Hodnoticí metody a kritéria

Soustavnost práce, dosažené výsledky. Zkouška.

Webová stránka předmětu

http://katedraskladby.hamu.cz

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů