Historické kompoziční studie 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101HK1 zápočet 3 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 66 až 81 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Juraj FILAS

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hanuš BARTOŇ, Jan DUŠEK, Juraj FILAS, Slavomír HOŘÍNKA, Michal NEJTEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Prohloubit technicko kompoziční vybavení studenta v oboru historických technik a stylů jako nutné výbavy skladatele a samozřejmé součásti vzdělání v oboru skladby.

Forma studia

cvičení 1 hodina týdně

Předpoklady a další požadavky

Znalost harmonie a kontrapunktu na úrovni požadavků konzervatoře

Obsah kurzu

a) praktické zvládnutí technik a forem vokálního kontrapunktu do stupně moteto ? madrigal

b) praktické zvládnutí technik a forem instrumentálního kontrapunktu a forem barokní hudby (fuga, svita, aria, preludium)

c) praktické zvládnutí technik a forem klasicismu (např. menuet, sonáta)

d) studie jiných stylových okruhů (např. romantismus, středověké formy a techniky)

Doporučená nebo povinná literatura

Fux, Johann Joseph: Die Lehre vom Kontrapunkt (Gradus ad Parnassum, 2. kniha, 1.-3. cvičení). Hermann Molck Verlag, Celle 1938.

Janeček, Karel: Skladatelská práce v oblasti klasické harmonie. Academia, Praha 1973.

Jeppesen, Knud: Kontrapunkt. Breitkopf u. Härtel, Leipzig 1956.

Hůla, Zdeněk: Nauka o kontrapunktu I. Vokální polyfonie. SNKLHU, Praha 1958, II. Instrumentální polyfonie. SHV Praha 1965.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet - posuzuje se stylová čistota a technicko kompoziční úroveň vypracovaných studií, dále soustavnost práce.

Webová stránka předmětu

http://katedraskladby.hamu.cz/

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů