Dějiny a analýza novodobých akustických umění 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101DANA2 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Jedná se o dvousemestrální kurz, který lze absolvovat ve druhém nebo třetím roce studia. Cílem je seznámení studentů s aktuálními trendy a koncepty v oblasti akustických umění jak na úrovni tvůrčí, tak estetické, filozofické a intermediální. Formou analýzy se seznamují s klíčovými díly z oblasti elektroakustické hudby a intermediální tvorby posledních dekád, studiem textů pronikají do reflexe diskursů v poli hudby a technologií.

Forma studia

LICHÝ TÝDEN V PÁTEK, 9:00 - 12:00

Přednáška zakončená krátkou esejí.

Předpoklady a další požadavky

Aktivní účast, četba literatury, poslech a analýza skladeb.

Obsah kurzu

18/2/2022

Téma přednášky: PROSTOROVÉ KONCEPTY 90. LET / Berlin – Experimentalstudio für akustische Kunst des SWR

4/3/2022

Téma přednášky: ZVUKOVÝ SIGNÁL / SOUNDMARK: SIRÉNA

18/3/2021

Téma přednášky:

Philippe Manoury JUPITER / Paříž Ircam

Pierre Henry - Pierre Schaeffer: Symphonie pour un homme seul

1/4/2021

SOUNDWALK / AMBISONICS FIELD RECORDING

15/4/2021

Velkopáteční samostatná soundwalk

29/4/2021

Téma přednášky: Koncepty prostorové difuze zvuku

Mobilní akusmonium HAMU

13/5/2021

Téma přednášky: Krajiny zvukových událostí

Zvukové instalace

Herní design stručně

Doporučená nebo povinná literatura

COX, Christopher - WARNER, Daniel (eds.). Audio culture: Readings in modern music, revised edition. New York London Oxford New Delhi Sydney: Bloomsburry Academic, 2017. 646 stran. ISBN 978-1-5013-1836-8.

CAGE, John. Silence : přednášky a texty. Praha: Erste Stiftung, 2010. 279 s. ISBN 978-80-87259-07-8

The Cambridge companion to electronic music. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, c2007. xxi, 287 s. ISBN 978-0- 521-68865-9

OLIVEROS, Pauline. Deep Listening: A Composer’s Sound Practise. iUniverse, Inc., Lincoln 2005.

RATAJ, Michal: Elektroakustická hudba a vybrané koncepty. 1. vyd. Praha: KANT, 2007. 160 s. ISBN 978-80-86970-31-8 (brož.).

SCHAFER, R Murray (Raymond Murray). The soundscape: our sonic environment and the tuning of the world. Vermont Rochester: Destiny Books, 1994. 301 s. il. ISBN 0-89281-455-1

Sonic thinking: A media philosophical approach. New York: Bloomsbury Academic, 2017. xvii, 303 stran. ISBN 978-1-5013- 4397-1

Truax, Barry.: Acoustic Communication. Ablex Publishing. Westport 2001. ISBN 978-15-6750-536-8

RATAJ, Michal (ed.). Zvukem do hlavy: Sondy do současné audiokultury. Praha: NAMU, 2012. 175 s. ISBN 978-80-7331- 229-9 il.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení je udělováno na základě předloženého odborného textu v rozsahu maximálně 10 normostran, jehož téma vychází ze širšího kontextu látky probírané v daném akademickém roce a prokazuje studentovu schopnost na vysoké úrovni teoreticky reflektovat probíranou látku z vlastního pohledu tvůrčího umělce. Předložený text splňuje běžné standardy originality a citačních pravidel.

Webová stránka předmětu

https://amu365-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/jan_trojan_hamu_cz/EZMuA9X-e21FjONIXfd3T9MBRFz21uP1IKX0gdzPgXoCMw?e=zTK7uy

Poznámka

Doporučení: absolvovat nejlépe ve 3. ročníku

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů