Studium skladeb pro obor Skladba 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186SSS3 Z 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Iva OPLIŠTILOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Iva OPLIŠTILOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Těžiště výuky předmětu spočívá ve studiu a rozboru vybraných skladeb, reprezentujících hlavní proudy v hudbě první poloviny 20. století. 

Forma studia

Náročnější forma semináře analýzy skladeb, určená skladatelům a dirigentům. Na počátku semestru pedagog připraví studentům několik ukázkových rozborů. Během druhé poloviny semestru posluchači samostatně rozebírají vybrané kompozice 1. poloviny 20. století. Zevrubná pozornost se při analýze věnuje užité kompoziční technice a formově tektonickému řešení. Součástí práce v semináři je i srovnávání postupů, zjištěných v různých kategoriích soudobé hudby a u různých skladatelských osobností.  Předmět mohou navštěvovat i studenti interpretačních oborů jako volitelný.

Předpoklady a další požadavky

Předpokládá se znalost forem, harmonie, kontrapunktu a instrumentace na úrovni absolventů konzervatoře a bezproblémová orientace v partiturách. Průběžná aplikace znalostí osvojovaných v  předmětu Teorie skladeb 3.  Studenti interpretačních oborů mohou navštěvovat tento předmět až po absolvování povinných Rozborů skladeb

 1- ­4.

Obsah kurzu

Konkrétní rozpis učiva vychází ze zadaných seminárních úkolů jednotlivých posluchačů. Každý posluchač je povinen v průběhu semestru nejméně jedenkrát vystoupit s referátem a průběžně se aktivně zúčastňovat diskusí o referátech ostatních účastníků semináře i o referátech přednesených pedagogem.

Doporučená nebo povinná literatura

de Leeuw, Ton. Music of the twentieth century: a study of its elements and structure. Amsterdam : Amsterdam University Press , 2005. 

DeLio, Thomas, Saunders Smith, Stuart. Twentieth­Century Music Scores. Englewood Cliffs,  NY: Prentice Hall, 1989. 

Engaging music : essays in music analysis. Ed. Stein, D. Oxford University Press, 2005. 

Janeček, Karel. Tektonika. Praha : Supraphon, 1968. 

Kofroň, Petr: Třináct analýz ­ HaH Jinočany, 1993. 

Kohoutek, Ctirad. Novodobé skladebné směry v hudbě. Praha : SHV, 1965. 

Kostka, Stefan. Materials and techniques of twentieth­century music. New Jersey : Prentice Hall,  c2006. 

Laitz, Steven G. The Complete Musician: An Integrated Approach to Tonal Theory, Analysis, and Listening. New York: Oxford University Press, 2008. 

LaRue, Jan. Guidelines for style analysis : expanded second edition with models for style analysis.    Michigan : Harmonie Park Press, 2011. 

Lester, Joel.  Analytic approaches to twentieth­century music. New York: W.W. Norton, 1989. 

London, J. Hearing in Time : Psychological Aspects of Musical Meter. Oxford : Oxford University Press, 2004. 

Loudová, Ivana. Moderní notace a její interpretace, Praha : Nakladatelství AMU, 1998. 

Nové cesty hudby I. Praha : SHV, 1964. 

Nové cesty hudby II. Praha­Bratislava : Supraphon,  1970. 

Orchestrace jako proces (kolektiv autorů – katedra skladby HAMU) 

Parsch, Arnošt, Piňos, Alois, Šťastný, Jaroslav: Náhoda, princip, systém, řád. Brno: JAMU, 2005. 

Risinger, Karel. Hierarchie hudebních celků v novodobé evropské hudbě. Praha : Panton, 1969. 

Simms, Bryan R.  Music of the twentieth century : an anthology. Vydáno: New Jersey : Schirmer , 1986  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­   Music of the twentieth century : style and structure. New Jersey : Schirmer , 1996 

Tichý, Vladimír. Úvod do studia hudební kinetiky. Praha : HAMU, 1994. 

Notové materiály a nahrávky analyzovaných skladeb. 

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivity na seminářích, vypracování a prezentace semestrální práce, kterou student přednese na semináři.

Celkové hodnocení se skládá ze 60% z hodnocení aktivity na seminářích a ze 40% z vyhodnocení přednesené seminární práce.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 2057
Učebna 2057 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
OPLIŠTILOVÁ I.
14:25–15:55
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 14:25–15:55 Iva OPLIŠTILOVÁ Učebna 2057 (HAMU)
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů