Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Skladba (Bc) – 1. ročník

Studijní program: Hudební umění
Katedra skladby
Studijní obor: Skladba
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Skladba 101SL1 Z 5 2T 101SL2 ZK 5 2T
Seminář skladby 101SSK1 Z 2 2ST 101SSK2 Z 2 2ST
Historické kompoziční studie 101HK1 Z 3 1T 101HK2 ZK 3 1T
Instrumentace I. 101INI1 Z 3 1PT+1CT 101INI2 ZK 3 1PT+1CT
Kompoziční praxe EA a multimediální hudby 101KPEA1 Z 3 2T 101KPEA2 ZK 3 2T
Kompoziční techniky 20. století 101KT1 Z 3 3T 101KT2 ZK 3 3T
Scénická a filmová hudba 101SFHU1 Z 2 2T 101SFHU2 ZK 2 2T
Minimální počet kreditů za semestr 16 16
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702HAOU1 ZK 3 2ST 702HAOU2 ZK 3 2ST
Dějiny a analýza novodobých akustických umění 101DANA1 Z 2 2T 101DANA2 Z 2 2T
Dějiny hudby 108DHU1 Z 4 2T 108DHU2 ZK 4 2T
Etnomuzikologie 186ETM1 Z 1 1PT+1ST
Notografie 101NTG1 Z 1 2T 101NTG2 Z 1 2T
Proseminář tvorby kvalifikační práce 108PTKP Z 1 1PT
Úvod do akustiky pro hudebníky 171UAH ZK 2 2PT
Základy audiovizuální techniky 101ZAVT Z 1 2T
Minimální počet kreditů za semestr 12 9
Povinně volitelné předměty
Odborné předměty pro obor Skladba (Bc) - povinný výběr Z Z,ZK
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Modulová výuka pro HAMU
Modulová výuka pro Skladbu blok blok
Volitelné předměty pro obor Skladba (Bc) - výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 28 25
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 2 5
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

③ Modulová výuka pro Skladbu [101MOD]

101MOD Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Odborné předměty pro obor Skladba (Bc) - povinný výběr [101SK3B]

101SK3B V této skupině musíte absolvovat minimálně 2 předměty v každém semestru studia. Všechny předměty lze zapisovat opakovaně.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

④ Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.