Kompoziční techniky 20. století 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101KT1 Z 3 3T česky zimní

Garant předmětu

Luboš MRKVIČKA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Luboš MRKVIČKA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

a) Důkladné seznámení s hlavními vývojovými proudy hudební historie 20.století.

b) Výuka se zaměřuje především na základy skladatelské dodekafonní metody,

c) na postupy seriální a modální,

d) na pravděpodobnostní principy a na principy minimální hudby.

e) Sleduje při tom zejména to, aby studenti načerpali podněty pro inovaci vlastního hudebního jazyka.

Forma studia

3 hodiny týdně, zápočet.

Předpoklady a další požadavky

Zvládnuté základní kompoziční dovednosti v oblasti tradičních technik. Poslechová zkušenost s hudbou 20. století.

Obsah kurzu

a) Důkladné seznámení s hlavními vývojovými proudy hudební historie 20.století.

b) Výuka se zaměřuje především na základy skladatelské dodekafonní metody,

c) na postupy seriální a modální,

d) na pravděpodobnostní principy a na principy minimální hudby.

e) Sleduje při tom zejména to, aby studenti načerpali podněty pro inovaci vlastního hudebního jazyka.

Doporučená nebo povinná literatura

Adorno, Theodor W.: Philosophie der neuen Musik. Frankfurt a. M. 1958.

Aspekte der Neuen Musik. Kassel, Bärenreiter 1968.

Jelinek, Hans: Anleitung zur Zvölftonkomposition (český překlad Uvedení do dodekafonické skladby, přeložil Eduard Herzog, Supraphon, Praha-Bratislava 1967.

Kohoutek, Ctirad: Novodobé skladebné směry v hudbě. Vyd. 2., SHV, Praha 1965.

Nové cesty hudby I. SHV, Praha 1964.

Hodnoticí metody a kritéria

Soustavnost práce, dosažené výsledky poměrně k výchozí úrovni studenta. Zápočet.

Webová stránka předmětu

http://katedraskladby.hamu.cz/

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 2016
Učebna

(Lichenštejnský palác)
MRKVIČKA L.
15:20–16:50
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 15:20–16:50 Luboš MRKVIČKA Učebna
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů