Kompoziční techniky 20. století 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101KT1 zápočet 3 3 hodiny výuky týdně (45 minut), 48 až 63 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Luboš MRKVIČKA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Luboš MRKVIČKA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

a) Důkladné seznámení s hlavními vývojovými proudy hudební historie 20.století.

b) Výuka se zaměřuje především na základy skladatelské dodekafonní metody,

c) na postupy seriální a modální,

d) na pravděpodobnostní principy a na principy minimální hudby.

e) Sleduje při tom zejména to, aby studenti načerpali podněty pro inovaci vlastního hudebního jazyka.

Forma studia

3 hodiny týdně, zápočet.

Předpoklady a další požadavky

Zvládnuté základní kompoziční dovednosti v oblasti tradičních technik. Poslechová zkušenost s hudbou 20. století.

Obsah kurzu

a) Důkladné seznámení s hlavními vývojovými proudy hudební historie 20.století.

b) Výuka se zaměřuje především na základy skladatelské dodekafonní metody,

c) na postupy seriální a modální,

d) na pravděpodobnostní principy a na principy minimální hudby.

e) Sleduje při tom zejména to, aby studenti načerpali podněty pro inovaci vlastního hudebního jazyka.

Doporučená nebo povinná literatura

Adorno, Theodor W.: Philosophie der neuen Musik. Frankfurt a. M. 1958.

Aspekte der Neuen Musik. Kassel, Bärenreiter 1968.

Jelinek, Hans: Anleitung zur Zvölftonkomposition (český překlad Uvedení do dodekafonické skladby, přeložil Eduard Herzog, Supraphon, Praha-Bratislava 1967.

Kohoutek, Ctirad: Novodobé skladebné směry v hudbě. Vyd. 2., SHV, Praha 1965.

Nové cesty hudby I. SHV, Praha 1964.

Hodnoticí metody a kritéria

Soustavnost práce, dosažené výsledky poměrně k výchozí úrovni studenta. Zápočet.

Webová stránka předmětu

http://katedraskladby.hamu.cz/

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů