Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Dirigování (Bc) – 1. ročník

Studijní obor: Dirigování
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Dirigování sboru 102DS1 Z 2 1T 102DS2 ZK 2 1T
Seminář dirigování 102SD1 Z 2 2ST 102SD2 Z 2 2ST
Studium orchestrálního repertoáru 102SOR1 Z 2 1T 102SOR2 ZK 2 1T
Studium sborového repertoáru 102SSR1 Z 2 1T 102SSR2 ZK 2 1T
Minimální počet kreditů za semestr 8 8
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702HAOU1 ZK 3 2ST 702HAOU2 ZK 3 2ST
Dějiny hudby 108DHU1 Z 4 2T 108DHU2 ZK 4 2T
Hlasová výchova 102HV1 Z 1 1CT 102HV2 Z 1 1CT
Hra partitur - dirigování 102HP1 Z 1 1T 102HP2 ZK 1 1T
Instrumentace 101IN1 Z 1 2T 101IN2 ZK 1 2T
Manuální technika 102MT1 Z 1 1CT 102MT2 Z 1 1CT
Sluchová analýza 102SA1 Z 1 1T 102SA2 ZK 1 1T
Studium operního repertoáru 102SOP1 Z 2 1T 102SOP2 ZK 2 1T
Studium skladeb 186STS1 Z 3 2ST 186STS2 ZK 3 2ST
Teorie dirigování sboru 102TDS1 Z 1 1PT 102TDS2 Z 1 1PT
Teorie skladby 186TS1 Z 2 1PT + 1ST 186TS2 ZK 2 1PT + 1ST
Minimální počet kreditů za semestr 20 20
Volitelné předměty
Volitelné předměty pro obor Dirigování (Bc) - výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 28 28
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 2 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.