Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Dirigování (Bc) – 3. ročník

Studijní obor: Dirigování
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Dirigování orchestru 102DO3 Z 4 1T 102DO4 Z 5 1T
Seminář dirigování 102SD5 Z 2 2ST 102SD6 Z 2 2ST
Studium oratorního a kantátového repertoáru 102SOK1 Z 3 1T 102SOK2 Z 4 1T
Studium orchestrálního repertoáru 102SOR5 Z 4 1T 102SOR6 ZK 4 1T
Minimální počet kreditů za semestr 13 15
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Dějiny hudby 108DHU5 ZK 4 2T
Hudební estetika 108HES1 Z 5 1+1/T 108HES2 ZK 5 1+1/T
Operní literatura 102OL1 Z 1 1PT 102OL2 Z 1 1PT
Operní výstupy, korepetice 102OVK1 Z 1 2T 102OVK2 ZK 1 2T
Proseminář tvorby kvalifikační práce 108PTKP Z 1 1PT
Studium operního repertoáru 102SOP5 Z 4 1T 102SOP6 ZK 4 1T
Teorie dirigování symfonického orchestru 102TDO3 Z 1 1PT 102TDO4 Z 1 1PT
Minimální počet kreditů za semestr 16 12
Povinně volitelné předměty
Teoretický základ (Bc) - povinný výběr pro 3. ročník studia Z 1 1+1/T ZK 1 1+1/T
Minimální počet kreditů za semestr 1 1
Volitelné předměty
Volitelné předměty pro obor Dirigování (Bc) - výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 30 28
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 0 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.