Operní výstupy, korepetice 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102OVK1 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Smyslem výuky předmětu je praktické využití znalostí při samostatném nastudování veřejných provedení vybraných úseků z oper, jejichž dramaturgii připravuje zpravidla Operní studio AMU, za doprovodu klavíru.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Hra na klavír.

Obsah kurzu

Studování a veřejné provedení vybraných scén a úseků z oper podle návrhu dramaturgie Operního studia většinou za doprovodu klavíru.

Doporučená nebo povinná literatura

Individuální program

Hodnoticí metody a kritéria

Klavírní doprovod vybraných árii za účasti interpreta a pedagoga. Zápočet.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů