Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Dirigování (Bc) – 2. ročník

Studijní obor: Dirigování
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Dirigování orchestru 102DO1 Z 2 1T 102DO2 ZK 2 1T
Seminář dirigování 102SDI3 Z 2 2ST 102SDI4 Z 2 2ST
Studium orchestrálního repertoáru 102SOR3 Z 2 1T 102SOR4 ZK 2 1T
Studium sborového repertoáru 102SSR3 Z 2 1T 102SSRE4 ZK 6 1T
Minimální počet kreditů za semestr 8 12
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Dějiny hudby 108DHU3 Z 4 2T 108DHU4 ZK 4 2T
Hlasová výchova 102HV3 Z 1 1CT 102HV4 Z 1 1CT
Hra partitur - dirigování 102HP3 Z 1 1T 102HP4 ZK 1 1T
Instrumentace 101IN3 Z 1 2T 101IN4 ZK 1 2T
Proseminář tvorby kvalifikační práce 108PTKP Z 1 1PT 108PTKP Z 1 1PT
Sluchová analýza 102SA3 Z 1 1T 102SA4 ZK 1 1T
Studium operního repertoáru 102SOP3 Z 2 1T 102SOP4 ZK 2 1T
Studium skladeb 186STS3 Z 3 2ST 186STS4 ZK 3 2ST
Teorie dirigování symfonického orchestru 102TDO1 Z 1 1PT 102TDO2 Z 1 1PT
Teorie skladby 186TS3 Z 2 1PT + 1ST 186TS4 ZK 2 1PT + 1ST
Minimální počet kreditů za semestr 16 16
Volitelné předměty
Volitelné předměty pro obor Dirigování (Bc) - výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 24 28
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 6 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.