Studium orchestrálního repertoáru 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102SOR4 ZK 2 1T česky letní

Garant předmětu

Tomáš KOUTNÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hynek FARKAČ, Tomáš KOUTNÍK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem studia je prostudovat formou analýzy a dirigováním u klavíru repertoárová díla orchestrální symfonické tvorby všech slohových období od předklasicismu až po současnost.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Studování formou analýzy a dirigování u klavíru repertoárových vybraných děl orchestrální symfonické tvorby všech slohových období od předklasicismu až po současnost.

Doporučená nebo povinná literatura

Beethoven: Symfonie Es-dur a c-moll, Mendelssohn: 3.nebo 4. symfonie,Schumann: 4.symfonie, Dvořák: Symfonie 5. nebo 6, Česká suita, nebo Scherzo capriccioso, Slov.Rapsodie, Smetana: Švédské básně, Liszt: Les Preludes

Hodnoticí metody a kritéria

Analýza a dirigování vybraných skladeb u klavíru. Zkouška.

Poznámka

Nejsou..

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů