Studium orchestrálního repertoáru 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102SOR4 ZK 2 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem studia je prostudovat formou analýzy a dirigováním u klavíru repertoárová díla orchestrální symfonické tvorby všech slohových období od předklasicismu až po současnost.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Studování formou analýzy a dirigování u klavíru repertoárových vybraných děl orchestrální symfonické tvorby všech slohových období od předklasicismu až po současnost.

Doporučená nebo povinná literatura

Beethoven: Symfonie Es-dur a c-moll, Mendelssohn: 3.nebo 4. symfonie,Schumann: 4.symfonie, Dvořák: Symfonie 5. nebo 6, Česká suita, nebo Scherzo capriccioso, Slov.Rapsodie, Smetana: Švédské básně, Liszt: Les Preludes

Hodnoticí metody a kritéria

Analýza a dirigování vybraných skladeb u klavíru. Zkouška.

Poznámka

Nejsou..

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů