Hra partitur - dirigování 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102HP3 Z 1 1T česky zimní

Garant předmětu

Stanislav BOGUNIA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Stanislav BOGUNIA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Úkolem předmětu je zvládnutí základní problematiky čtení partitur a jejich přenesení do klavírní podoby. Důraz je kladen na schopnost transponovat jednotlivé nástroje, dokázat číst historické klíče apod.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Hraní jednoduchých i složitějších partitur a rozvíjení pohotové orientace v jejich čtení v případě nutnosti náhlého záskoku.

Doporučená nebo povinná literatura

Individuální stud.program

Hodnoticí metody a kritéria

Převádění zápisu partitur do hry na klavír. Zápočet.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů