Dirigování orchestru 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102DO2 ZK 2 1T česky letní

Garant předmětu

Hynek FARKAČ, Tomáš KOUTNÍK, Leoš SVÁROVSKÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hynek FARKAČ, Tomáš KOUTNÍK, Zbyněk MÜLLER, Leoš SVÁROVSKÝ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je realizace hudební představy a uplatnění dirigentské techniky v praxi.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Nastudování a veřejné provedení skladeb různých slohových období, včetně doprovodu koncertantních skladeb.

Doporučená nebo povinná literatura

Výběr skladeb se řídí dramaturgií veřejných orchestrálních koncertů.

Hodnoticí metody a kritéria

Přítomnost pedagogů i posluchačů katedry daného koncertu a následné hodnocení pořízeného audio i video záznamu na semináři. Zkouška.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů