Zjednodušený studijní plán Obor Dirigování (Bc)

Katedra dirigování

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Dirigování

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 ZK 3
108DHU1 Dějiny hudby 1 Z 4
102DS1 Dirigování sboru 1 Z 2
102HV1 Hlasová výchova 1 Z 1
102HP1 Hra partitur - dirigování 1 Z 1
101IN1 Instrumentace 1 Z 1
102MT1 Manuální technika 1 Z 1
102SD1 Seminář dirigování 1 Z 2
102SA1 Sluchová analýza 1 Z 1
102SOP1 Studium operního repertoáru 1 Z 2
102SOR1 Studium orchestrálního repertoáru 1 Z 2
102SSR1 Studium sborového repertoáru 1 Z 2
186STS1 Studium skladeb 1 Z 3
102TDS1 Teorie dirigování sboru 1 Z 1
186TS1 Teorie skladby 1 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 28
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Dirigování (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 ZK 3
108DHU2 Dějiny hudby 2 ZK 4
102DS2 Dirigování sboru 2 ZK 2
102HV2 Hlasová výchova 2 Z 1
102HP2 Hra partitur - dirigování 2 ZK 1
101IN2 Instrumentace 2 ZK 1
102MT2 Manuální technika 2 Z 1
102SD2 Seminář dirigování 2 Z 2
102SA2 Sluchová analýza 2 ZK 1
102SOP2 Studium operního repertoáru 2 ZK 2
102SOR2 Studium orchestrálního repertoáru 2 ZK 2
102SSR2 Studium sborového repertoáru 2 ZK 2
186STS2 Studium skladeb 2 ZK 3
102TDS2 Teorie dirigování sboru 2 Z 1
186TS2 Teorie skladby 2 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 28
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Dirigování (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 4
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
108DHU3 Dějiny hudby 3 Z 4
102DO1 Dirigování orchestru 1 Z 2
102HV3 Hlasová výchova 3 Z 1
102HP3 Hra partitur - dirigování 3 Z 1
101IN3 Instrumentace 3 Z 1
102SDI3 Seminář dirigování 3 Z 2
102SA3 Sluchová analýza 3 Z 1
102SOP3 Studium operního repertoáru 3 Z 2
102SOR3 Studium orchestrálního repertoáru 3 Z 2
102SSR3 Studium sborového repertoáru 3 Z 2
186STS3 Studium skladeb 3 Z 3
102TDO1 Teorie dirigování symfonického orchestru 1 Z 1
186TS3 Teorie skladby 3 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 24
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce Z 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Dirigování (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
108DHU4 Dějiny hudby 4 ZK 4
102DO2 Dirigování orchestru 2 ZK 2
102HV4 Hlasová výchova 4 Z 1
102HP4 Hra partitur - dirigování 4 ZK 1
101IN4 Instrumentace 4 ZK 1
102SDI4 Seminář dirigování 4 Z 2
102SA4 Sluchová analýza 4 ZK 1
102SOP4 Studium operního repertoáru 4 ZK 2
102SOR4 Studium orchestrálního repertoáru 4 ZK 2
102SSRE4 Studium sborového repertoáru 4 ZK 6
186STS4 Studium skladeb 4 ZK 3
102TDO2 Teorie dirigování symfonického orchestru 2 Z 1
186TS4 Teorie skladby 4 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 28
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce Z 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Dirigování (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 8
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
108DHU5 Dějiny hudby 5 ZK 4
102DO3 Dirigování orchestru 3 Z 4
108HES1 Hudební estetika 1 Z 5
102OL1 Operní literatura 1 Z 1
102OVK1 Operní výstupy, korepetice 1 Z 1
102SD5 Seminář dirigování 5 Z 2
102SOP5 Studium operního repertoáru 5 Z 4
102SOK1 Studium oratorního a kantátového repertoáru 1 Z 3
102SOR5 Studium orchestrálního repertoáru 5 Z 4
102TDO3 Teorie dirigování symfonického orchestru 3 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 29
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce Z 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teoretický základ (Bc) - povinný výběr pro 3. ročník studia Z 1
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Dirigování (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Teoretický základ (Bc) - povinný výběr pro 3. ročník studia [108TZ]

Výběr pro třetí ročník, student si v zimním semestru vybere jeden předmět, ve kterém pokračuje i v letním semestru.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
102DO4 Dirigování orchestru 4 Z 5
108HES2 Hudební estetika 2 ZK 5
102OL2 Operní literatura 2 Z 1
102OVK2 Operní výstupy, korepetice 2 ZK 1
102SD6 Seminář dirigování 6 Z 2
102SOP6 Studium operního repertoáru 6 ZK 4
102SOK2 Studium oratorního a kantátového repertoáru 2 Z 4
102SOR6 Studium orchestrálního repertoáru 6 ZK 4
102TDO4 Teorie dirigování symfonického orchestru 4 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 27
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teoretický základ (Bc) - povinný výběr pro 3. ročník studia ZK 1
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Dirigování (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Teoretický základ (Bc) - povinný výběr pro 3. ročník studia [108TZ]

Výběr pro třetí ročník, student si v zimním semestru vybere jeden předmět, ve kterém pokračuje i v letním semestru.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 4
Celkem kreditů za ročník 60