Studium operního repertoáru 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102SOP3 Z 2 1T česky zimní

Garant předmětu

Norbert BAXA, Leoš SVÁROVSKÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Norbert BAXA, Leoš SVÁROVSKÝ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je studium základního operního repertoáru českého i světového u klavíru, zvládnutí problematiky interpretační (rozbor opery jako útvaru hudebně-dramatického, práce s hlasy, instrumentace a sborová sazba, styl, tempa aj.) a dirigentské.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Studování vybraných operních děl 18.-20.století a jejich dirigování u klavíru.

Doporučená nebo povinná literatura

B.Smetana: Dalibor, L.Janáček: Její pastorkyňa, P.I.Čajkovskij: Eugen Oněgin

Hodnoticí metody a kritéria

Analýza a dirigování vybraných skladeb u klavíru. Zápočet.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů