Instrumentace 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101IN2 zkouška 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jan DUŠEK, Slavomír HOŘÍNKA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan DUŠEK, Slavomír HOŘÍNKA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

zvládnutí základních pravidel instrumentace a orchestrace menšího tělesa (komorního orchestru)

a) využití praktických a teoretických poznatků o hud. nástrojích v instrumentaci jednodušší skladby pro komorní orchestr nebo soubor

b) doplnění detailních znalostí možností nástrojů

c) analýza partitur z hlediska instrumentace + praktické cvičení

Forma studia

skupinová výuka, cvičení - 2 hodiny týdně

A) Praktická demonstrace jednotlivých nástrojů symfonického orchestru, možnost konzultace s hráči, práce na studiích (obor skladba)

B) Poslech a analýza děl světové literatury se zaměřením na daný probíraný nástroj

C) Práce na semestrálních pracech - studiích, esejích, instrumentačních cvičeních

Předpoklady a další požadavky

Docházka – nejméně 70%, předem omluvené absence (nemoc, koncert) jsou počítány

Splnění těchto úkolů v rámci semestru:

Obor skladba –

3)tři studie pro sólový nástroj (vždy připraveny s předstihem tak, aby hráč, který přijde na hodinu mohl mít tuto studii k dispozici alespoň tři dny předem a bylo možné tyto studie s interpretem analyzovat)

4)Instrumentační cvičení – jedno- či dvoustránková skladba pro klávesový nástroj instrumentovaná pro obsazení komorního (klasicistního) orchestru, případně příprava klavírního výtahu krátké orchestrální skladby.Toto cvičení je dokončeno nejpozději 3 týdny před koncem výuky a konzultováno v rámci hodin instrumentace s pedagogem i ostatními studenty (tvůrčí dílna).

Obory hudební režie, zvuková tvorba, dirigování –

3)Nejméně 2 stránková instrumentační analýza (studie) zaměřená na problematiku instrumentace konkrétního klavírního (klávesového) díla v instrumentaci významného skladatele (např. Musorgskij/Ravel: Obrázky z výstavy apod.)

4)Instrumentační cvičení – jedno- či dvoustránková skladba pro klávesový nástroj instrumentovaná pro obsazení komorního (klasicistního) orchestru, případně příprava klavírního výtahu krátké orchestrální skladby. Toto cvičení je dokončeno nejpozději 3 týdny před koncem výuky a konzultováno v rámci hodin instrumentace s pedagogem i ostatními studenty (tvůrčí dílna).

Studenti všech oborů mají za úkol zajistit účast alespoň jednoho hráče na určitý nástroj na hodině.

Obsah kurzu

a) využití praktických a teoretických poznatků o hud. nástrojích v instrumentaci jednodušší skladby pro komorní orchestr nebo soubor

b) doplnění detailních znalostí možností nástrojů

c) analýza partitur z hlediska instrumentace + praktické cvičení

Doporučená nebo povinná literatura

Rychlík, Jan a kolektiv: Moderní instrumentace. Panton, Praha 1968.

Zich, Jaroslav: Orchestrace a sborová sazba.

Emmert František: Poznámky k instrumentacu I, II, Brno 2001

Kolektiv: Orchestrace jako otevřený proces. AMU, Praha 2009.

Partitury analyzovaných děl

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška hodnocena na základě prokázaných znalostí obsahu probrané látky, dodání požadovaných semestrálních úkolů a splnění minimální docházky.

Webová stránka předmětu

http://katedraskladby.hamu.cz/

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů