Studium sborového repertoáru 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102SSR3 Z 2 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jaroslav BRYCH

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaroslav BRYCH

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student má zvládnout během studia u klavíru dirigování podstatné části českého sborového repertoáru a přehled o světové sborové tvorbě všech základních slohových období.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Zvládnutí podstatné části českého sborového repertoáru a získání přehledu o světové sborové tvorbě všech základních slohových období.

Doporučená nebo povinná literatura

Sborové dílo B. Smetany, Pavla Křížkovského, J.B.Foerstra. Studium děl klasické polyfonie domácí (Jan Campanus Vodňanský, Kryštof Harant z Polžic) a cizí (Lasso, Palestrina, Vittoria, Hassler). Sborová tvorba L. Janáčka, Jos. Suka, V. Nováka, B.Martinů a soudobých autorů. Sborová tvorba českého a světového baroka. Sborová tvorba období romantismu a impresionismu. Sborová tvorba významných tvůrců 20. stol. (Stravinskij, Poulenc, Britten).

Hodnoticí metody a kritéria

Analýza a dirigování vybraných skladeb u klavíru. Zápočet.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů