Studium sborového repertoáru 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102SSR3 Z 2 1T česky zimní

Garant předmětu

Jaroslav BRYCH

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaroslav BRYCH

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student má zvládnout během studia u klavíru dirigování podstatné části českého sborového repertoáru a přehled o světové sborové tvorbě všech základních slohových období.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Zvládnutí podstatné části českého sborového repertoáru a získání přehledu o světové sborové tvorbě všech základních slohových období.

Doporučená nebo povinná literatura

Sborové dílo B. Smetany, Pavla Křížkovského, J.B.Foerstra. Studium děl klasické polyfonie domácí (Jan Campanus Vodňanský, Kryštof Harant z Polžic) a cizí (Lasso, Palestrina, Vittoria, Hassler). Sborová tvorba L. Janáčka, Jos. Suka, V. Nováka, B.Martinů a soudobých autorů. Sborová tvorba českého a světového baroka. Sborová tvorba období romantismu a impresionismu. Sborová tvorba významných tvůrců 20. stol. (Stravinskij, Poulenc, Britten).

Hodnoticí metody a kritéria

Analýza a dirigování vybraných skladeb u klavíru. Zápočet.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů