Dirigování sboru 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102DS1 Z 2 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Lukáš VASILEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lukáš VASILEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Úkolem tohoto předmětu je zvládnutí základní problematiky sborové interpretace v souvislosti s požadavky moderních tvořivých metod a získání praktických zkušeností při práci se sborovým tělesem.

Forma studia

Dirigování sboru.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Studování a dirigování skladeb renesančních (Palestrina, Lasso, Vittoria) a romantických (Mendelssohn, Schumann, Brahms) a vybraných děl české literatury (Dvořák: Moravské dvojzpěvy, V přírodě; Foerster: Oblačný pták), vhodných pro interpretaci v komorním sboru. Studování a dirigování interpretačně náročnějších sborových skladeb se zřetelem k závažné tvorbě soudobé (Eben, Lukáš aj.)

Doporučená nebo povinná literatura

Studijní literatura: viz rámcová osnova předmětu.

Hodnoticí metody a kritéria

Připrava repertoáru.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů