Dirigování sboru 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102DS2 ZK 2 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Úkolem tohoto předmětu je zvládnutí základní problematiky sborové interpretace v souvislosti s požadavky moderních tvořivých metod a získání praktických zkušeností při práci se sborovým tělesem.

Forma studia

Dirigování sboru před kolegiem děkana. Zkouška.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Studování a dirigování skladeb renesančních (Palestrina, Lasso, Vittoria) a romantických (Mendelssohn, Schumann, Brahms) a vybraných děl české literatury (Dvořák: Moravské dvojzpěvy, V přírodě; Foerster: Oblačný pták), vhodných pro interpretaci v komorním sboru. Studování a dirigování interpretačně náročnějších sborových skladeb se zřetelem k závažné tvorbě soudobé (Eben, Lukáš aj.)

Doporučená nebo povinná literatura

Studijní literatura: viz rámcová osnova předmětu.

Hodnoticí metody a kritéria

Kontaktní výuka. Zkouška.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů