Dirigování sboru 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102DS2 ZK 2 1T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Úkolem tohoto předmětu je zvládnutí základní problematiky sborové interpretace v souvislosti s požadavky moderních tvořivých metod a získání praktických zkušeností při práci se sborovým tělesem.

Forma studia

Dirigování sboru před kolegiem děkana. Zkouška.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Studování a dirigování skladeb renesančních (Palestrina, Lasso, Vittoria) a romantických (Mendelssohn, Schumann, Brahms) a vybraných děl české literatury (Dvořák: Moravské dvojzpěvy, V přírodě; Foerster: Oblačný pták), vhodných pro interpretaci v komorním sboru. Studování a dirigování interpretačně náročnějších sborových skladeb se zřetelem k závažné tvorbě soudobé (Eben, Lukáš aj.)

Doporučená nebo povinná literatura

Studijní literatura: viz rámcová osnova předmětu.

Hodnoticí metody a kritéria

Kontaktní výuka. Zkouška.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů