Hra partitur - dirigování 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102HP2 ZK 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Úkolem předmětu je zvládnutí základní problematiky čtení partitur a jejich přenesení do klavírní podoby. Důraz je kladen na schopnost transponovat jednotlivé nástroje, dokázat číst historické klíče apod.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Hraní jednoduchých i složitějších partitur a rozvíjení pohotové orientace v jejich čtení v případě nutnosti náhlého záskoku.

Doporučená nebo povinná literatura

Individuální stud.program

Hodnoticí metody a kritéria

Převádění zápisu partitur do hry na klavír. Zkouška.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů