Studium orchestrálního repertoáru 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102SOR5 Z 4 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 91 až 111 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Tomáš KOUTNÍK, Leoš SVÁROVSKÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tomáš KOUTNÍK, Leoš SVÁROVSKÝ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem studia je prostudovat formou analýzy a dirigováním u klavíru repertoárová díla orchestrální symfonické tvorby všech slohových období od předklasicismu až po současnost.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Studování formou analýzy a dirigování u klavíru repertoárových vybraných děl orchestrální symfonické tvorby všech slohových období od předklasicismu až po současnost.

Doporučená nebo povinná literatura

Bruckner: 4.nebo 7.symfonie, Berlioz:Fantastická symf.,Čajkovskij:4.5.nebo 6.symfonie,Brahms: Jedna ze symfonií, Korsakov: Šeherezáda, Franck: Symfonie d-moll, Wagner:Jedna z předeher

Hodnoticí metody a kritéria

Analýza a dirigování vybraných skladeb u klavíru. Zápočet.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů