Studium orchestrálního repertoáru 6

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102SOR6 ZK 4 1T česky letní

Garant předmětu

Hynek FARKAČ, Tomáš KOUTNÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hynek FARKAČ, Tomáš KOUTNÍK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem studia je prostudovat formou analýzy a dirigováním u klavíru repertoárová díla orchestrální symfonické tvorby všech slohových období od předklasicismu až po současnost.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Studování formou analýzy a dirigování u klavíru repertoárových vybraných děl orchestrální symfonické tvorby všech slohových období od předklasicismu až po současnost.

Doporučená nebo povinná literatura

Bruckner: 4.nebo 7.symfonie, Berlioz:Fantastická symf.,Čajkovskij:4.5.nebo 6.symfonie,Brahms: Jedna ze symfonií, Korsakov: Šeherezáda, Franck: Symfonie d-moll, Wagner:Jedna z předeher

Hodnoticí metody a kritéria

Analýza a dirigování vybraných skladeb u klavíru. Zkouška.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů