Studium orchestrálního repertoáru 6

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102SOR6 zkouška 4 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 90 až 110 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Hynek FARKAČ, Tomáš KOUTNÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hynek FARKAČ, Tomáš KOUTNÍK, Leoš SVÁROVSKÝ

Obsah

Studování formou analýzy a dirigování u klavíru repertoárových vybraných děl orchestrální symfonické tvorby všech slohových období od předklasicismu až po současnost.

Výsledky učení

Cílem studia je prostudovat formou analýzy a dirigováním u klavíru repertoárová díla orchestrální symfonické tvorby všech slohových období od předklasicismu až po současnost.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Bruckner: 4.nebo 7.symfonie, Berlioz:Fantastická symf.,Čajkovskij:4.5.nebo 6.symfonie,Brahms: Jedna ze symfonií, Korsakov: Šeherezáda, Franck: Symfonie d-moll, Wagner:Jedna z předeher

Hodnoticí metody a kritéria

Analýza a dirigování vybraných skladeb u klavíru. Zkouška.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů