Studium orchestrálního repertoáru 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102SOR2 zkouška 2 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Hynek FARKAČ, Tomáš KOUTNÍK, Leoš SVÁROVSKÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hynek FARKAČ, Tomáš KOUTNÍK, Zbyněk MÜLLER, Leoš SVÁROVSKÝ

Obsah

Studování formou analýzy a dirigování u klavíru repertoárových vybraných děl orchestrální symfonické tvorby všech slohových období od předklasicismu až po současnost.

Výsledky učení

Cílem studia je prostudovat formou analýzy a dirigováním u klavíru repertoárová díla orchestrální symfonické tvorby všech slohových období od předklasicismu až po současnost.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Haydn:2 symfonie, Mozart: 2 symfonie, Weber:Předehry k op., Beethoven:3 symfonie /mimo 3.5.9./, Schubert:Symfonie h-moll, Dvořák:Slovanské tance /výběr/

Hodnoticí metody a kritéria

Analýza a dirigování vybraných skladeb u klavíru. Zkouška.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů