Úvod do psycho-akustickývh měření

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171UPA Z 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět seznamuje s rozdíly mezi fyzikálními a psychologickými měření, se základy psychoakustických měření, se způsobem jejich výhodnocování a se zásadami publikování výsledků. Studenti si v praxi vyzkoušejí získané teoretické poznatky na příkladech akustických měření souvisejících s vnímáním zvuku posluchačem.

Forma studia

1 hodina týdně

Předpoklady a další požadavky

Základní znalosti z fyziky, základní znalosti z předmětu Úvod do akustiky pro hudebníky

Obsah kurzu

 1. Provozní, umělecké a vědecké metody získávání poznatků; metodologie výzkumu; výzkumné otázky; výběr metody pro zodpovězení;
 2. Experiment; prezentace výsledků a publikování; struktura publikací a absolventské práce;
 3. Akustická, fyziologická a psychoakustická měření; percepce; škály objektivních a subjektivních veličin; subjektivnost hodnocení vjemů; faktory ovlivňující sluchový vjem a vícerozměrnost vlastností zvuku;
 4. Systematické chyby při poslechových testech; kategorie odpovědí; slovní hodnocení; příklad poslechového testu;
 5. Subjektivní data a jejich zpracování; objektivizace subjektivních výsledků; příklad zpracování výsledků poslechového testu;
 6. Fyziologická měření: Měření sluchového pole; audiometrie; nadprahová hlasitost; hladiny hlasitosti; realizace praktického akustického experimentu s vyhodnocením;
 7. Exkurze MARC; různé typy akustických měření a prostředky pro ně;
 8. Ovlivnění akustického pole odrazy a vlastními kmity prostoru; impulzová odezva; dozvuk; Schroederova křivka;
 9. Blízké, vzdálené, volné, dozvukové a difúzní pole; poloměr doznívání; EDT; frekvenční závislost doby dozvuku;
 10. Změna akustického pole akustickými obklady; měření akusticky pohltivých a difúzních materiálů; frekvenční závislost činitele zvukové pohltivosti;
 11. Hlukové mapy; měření průzvučnosti; akustická intenzita;
 12. Signálová analýza v software Adobe Audition;

Doporučená nebo povinná literatura

text v přípravě

Hodnoticí metody a kritéria

aktivní účast a vypracování zprávy z měření

Poznámka

Výuka v letním semestru každé pondělí od 14:50 - 15:35

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů