Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Zvuková tvorba (Bc) – 1. ročník

Studijní obor: Zvuková tvorba
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Seminář zvukové tvorby 171SZT1 Z 2 2ST 171SZT2 Z 2 2ST
Úvod do praxe zvukové tvorby 171UPZT1 ZK 6 2T 171UPZT2 ZK 6 2T
Základy zvukové tvorby 171ZAZT1 Z 2 1T 171ZAZT2 ZK 2 1T
Minimální počet kreditů za semestr 10 10
Povinné předměty
Úvod do psycho-akustickývh měření
 
171UPA Z 1 1T
Minimální počet kreditů za semestr 0 1
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702HAOU1 ZK 3 2ST 702HAOU2 ZK 3 2ST
Dějiny hudby 108DHU1 Z 4 2T 108DHU2 ZK 4 2T
Instrumentace 101IN1 Z 1 2T 101IN2 ZK 1 2T
Rozbor skladeb 108RS1 Z 5 2T 108RS2 ZK 5 2T
Rozbory nahrávek 171RON1 Z 1 12SS 171RON2 Z 1 14SS
Rozhlasová tvorba 171RT Z 1 1T
Specializovaná sluchová analýza 171SSA1 Z 2 1CT 171SSA2 ZK 2 1CT
Úvod do akustiky pro hudebníky 171UAH ZK 2 2PT
Základy elektroakustiky a zvukové techniky 171ZEZT1 ZK 2 1T 171ZEZT2 ZK 2 1T
Minimální počet kreditů za semestr 21 18
Volitelné předměty
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 31 29
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů -1 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.