Zjednodušený studijní plán Obor Zvuková tvorba (Bc)

Katedra zvukové tvorby

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Zvuková tvorba

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 ZK 3
108DHU1 Dějiny hudby 1 Z 4
101IN1 Instrumentace 1 Z 1
108RS1 Rozbor skladeb 1 Z 5
171RON1 Rozbory nahrávek 1 Z 1
171RT Rozhlasová tvorba Z 1
171SZT1 Seminář zvukové tvorby 1 Z 2
171SSA1 Specializovaná sluchová analýza 1 Z 2
171UAH Úvod do akustiky pro hudebníky ZK 2
171UPZT1 Úvod do praxe zvukové tvorby 1 ZK 6
171ZEZT1 Základy elektroakustiky a zvukové techniky 1 ZK 2
171ZAZT1 Základy zvukové tvorby 1 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 31
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 ZK 3
108DHU2 Dějiny hudby 2 ZK 4
101IN2 Instrumentace 2 ZK 1
108RS2 Rozbor skladeb 2 ZK 5
171RON2 Rozbory nahrávek 2 Z 1
171SZT2 Seminář zvukové tvorby 2 Z 2
171SSA2 Specializovaná sluchová analýza 2 ZK 2
171UPZT2 Úvod do praxe zvukové tvorby 2 ZK 6
171UPA Úvod do psycho-akustickývh měření Z 1
171ZEZT2 Základy elektroakustiky a zvukové techniky 2 ZK 2
171ZAZT2 Základy zvukové tvorby 2 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 29
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 0
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
171AKM Akustická měření ZK 4
108DHU3 Dějiny hudby 3 Z 4
171EAK Elektroakustika ZK 2
171HUAK Hudební akustika ZK 2
171PZT1 Praxe zvukové tvorby 1 ZK 6
108RS3 Rozbor skladeb 3 Z 5
171RON3 Rozbory nahrávek 3 Z 1
171SZT3 Seminář zvukové tvorby 3 Z 2
171TSA1 Technická sluchová analýza 1 ZK 4
171TZT1 Teorie zvukové tvorby 1 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 32
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce Z 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
171AHNLH Akustika hudebních nástrojů a lidského hlasu ZK 2
108DHU4 Dějiny hudby 4 ZK 4
171DT Digitální technika ZK 2
171PSEA Poslechový seminář elektroakustické hudby Z 1
171PZT2 Praxe zvukové tvorby 2 ZK 6
108RS4 Rozbor skladeb 4 ZK 5
171RON4 Rozbory nahrávek 4 Z 1
171SZT4 Seminář zvukové tvorby 4 Z 2
171TSA2 Technická sluchová analýza 2 ZK 4
171TZT2 Teorie zvukové tvorby 2 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 29
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce Z 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 0
Celkem kreditů za ročník 61

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
108DHU5 Dějiny hudby 5 ZK 4
108HD1 Hudební dramaturgie 1 Z 1
171HUEL1 Hudební elektronika 1 ZK 2
108HES1 Hudební estetika 1 Z 5
171OPR Ozvučení prostor Z 2
171PEZ Praxe elektronického zvuku Z 1
171PZT3 Praxe zvukové tvorby 3 ZK 6
171RON5 Rozbory nahrávek 5 Z 1
171SZT5 Seminář zvukové tvorby 5 Z 2
171TZT3 Teorie zvukové tvorby 3 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 26
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce Z 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teoretický základ (Bc) - povinný výběr Z 1
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Zvuková tvorba (Bc) - výběr Z 1
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
171AKU Akustika ZK 1
108HD2 Hudební dramaturgie 2 ZK 1
171HUEL2 Hudební elektronika 2 ZK 2
108HES2 Hudební estetika 2 ZK 5
171PZT4 Praxe zvukové tvorby 4 ZK 6
171RON6 Rozbory nahrávek 6 Z 1
171SZT6 Seminář zvukové tvorby 6 Z 2
171TZT4 Teorie zvukové tvorby 4 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 20
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teoretický základ (Bc) - povinný výběr ZK 1
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Zvuková tvorba (Bc) - výběr ZK 1
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 14
Celkem kreditů za ročník 60