Praxe zvukové tvorby 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171PZT4 ZK 6 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Smyslem cvičení je praktické nabývání profesních dovedností ve snímání hudebních nástrojů či hudebních uskupení a zpracování hudebního signálu pro potřeby vzniku autonomních zvukových děl. Cvičení jsou prováděna v týmové spolupráci s hudebními režiséry či samostatně. V jednotlivých cvičeních je upřednostňován stereofonní formát.

Forma studia

Interaktivní výuka

Předpoklady a další požadavky

Základní znalosti z akustiky, elektroakustiky, teorie hudebního signálu a hudební teorie. Bezpečná znalost práce na počítači s MacOS i PC.

Obsah kurzu

Záznam sólového nástroje (zpěvu), komorního souboru, komorního orchestru, symfonického orchestru se sóly, pěveckého sboru. Kombinace mikrofonních systémů, použití spotů. Live mixáž se současným provedením časových, dynamických, barevných a prostorových úprav signálu při záznamu díla či ozvučení scénických děl. Postprodukční mixáž, střih, úprava barvy, celkové dynamiky a prostoru pořízeného záznamu a automatizace procesu zpracování signálu. Programování scén.

Doporučená nebo povinná literatura

Zvukový materiál z archivu Zvukového studia Hudební fakulty AMU.

Zamazal, Václav: Hudební nástroje před mikrofonem, Editio Supraphon 1975

Dickreiter, Michael: Mikrofon-Aufnahmetechnik, S.Hirzel, Leipzig, 2003

Walne, Graham: Sound for Theatre, Whitstable, Kent, 1990

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita na cvičeních.

Poznámka

Praxe částečně vychází z potřeb výuky ostatních oborů na Hudební a taneční fakultě a z nabídky praxe ve Zvukovém studiu HAMU.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů