Praxe zvukové tvorby 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171PZT4 ZK 6 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 129 až 159 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Smyslem cvičení je praktické nabývání profesních dovedností ve snímání hudebních nástrojů či hudebních uskupení a zpracování hudebního signálu pro potřeby vzniku autonomních zvukových děl. Cvičení jsou prováděna v týmové spolupráci s hudebními režiséry či samostatně. V jednotlivých cvičeních je upřednostňován stereofonní formát.

Forma studia

Interaktivní výuka

Předpoklady a další požadavky

Základní znalosti z akustiky, elektroakustiky, teorie hudebního signálu a hudební teorie. Bezpečná znalost práce na počítači s MacOS i PC.

Obsah kurzu

Záznam sólového nástroje (zpěvu), komorního souboru, komorního orchestru, symfonického orchestru se sóly, pěveckého sboru. Kombinace mikrofonních systémů, použití spotů. Live mixáž se současným provedením časových, dynamických, barevných a prostorových úprav signálu při záznamu díla či ozvučení scénických děl. Postprodukční mixáž, střih, úprava barvy, celkové dynamiky a prostoru pořízeného záznamu a automatizace procesu zpracování signálu. Programování scén.

Doporučená nebo povinná literatura

Zvukový materiál z archivu Zvukového studia Hudební fakulty AMU.

Zamazal, Václav: Hudební nástroje před mikrofonem, Editio Supraphon 1975

Dickreiter, Michael: Mikrofon-Aufnahmetechnik, S.Hirzel, Leipzig, 2003

Walne, Graham: Sound for Theatre, Whitstable, Kent, 1990

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita na cvičeních.

Poznámka

Praxe částečně vychází z potřeb výuky ostatních oborů na Hudební a taneční fakultě a z nabídky praxe ve Zvukovém studiu HAMU.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů