Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Zvuková tvorba (Bc) – 3. ročník

Studijní obor: Zvuková tvorba
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Praxe zvukové tvorby 171PZT3 ZK 6 2T 171PZT4 ZK 6 2T
Seminář zvukové tvorby 171SZT5 Z 2 2ST 171SZT6 Z 2 2ST
Teorie zvukové tvorby 171TZT3 ZK 2 1T 171TZT4 Z 2 1T
Minimální počet kreditů za semestr 10 10
Povinné předměty
Akustika
 
171AKU ZK 1 1T
Ozvučení prostor 171OPR Z 2 1T
Minimální počet kreditů za semestr 2 1
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Dějiny hudby 108DHU5 ZK 4 2T
Hudební dramaturgie 108HD1 Z 1 1PT+1ST 108HD2 ZK 1 1PT+1ST
Hudební elektronika 171HUEL1 ZK 2 12PS 171HUEL2 ZK 2 14PS
Hudební estetika 108HES1 Z 5 1+1/T 108HES2 ZK 5 1+1/T
Praxe elektronického zvuku 171PEZ Z 1 14S
Proseminář tvorby kvalifikační práce 108PTKP Z 1 1PT Zapsat
Rozbory nahrávek 171RON5 Z 1 12SS 171RON6 Z 1 14SS
Minimální počet kreditů za semestr 14 9
Povinně volitelné předměty
Teoretický základ (Bc) - povinný výběr Z 1 1+1/T ZK 1 1+1/T
Minimální počet kreditů za semestr 1 1
Volitelné předměty
Volitelné předměty pro obor Zvuková tvorba (Bc) - výběr Z 1 2/T ZK 1 2/T
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 1 1
Počet předepsaných kreditů celkem 28 22
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 2 8
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.