Teorie zvukové tvorby 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171TZT4 zápočet 2 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Aleš DVOŘÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Aleš DVOŘÁK

Obsah

Splývání, směšování a souznění více zvukových informací

Reálný, imaginární a virtuální prostor a jeho vliv na zvukovou informaci

Umělý dozvuk - zvuková iluze prostoru, shoda a rozpor s realitou

Umělý dozvuk - efekt prodloužení a potvrzení zvukové informace

Umělý dozvuk - efekt zesílení a filtrace zvukové informace

Umělý dozvuk - efekt virtuální vertikální zvukové struktury

Etika a estetika zvukové retuše, restaurace a rekonstrukce

Zvuková pedagogika, výchova zvukem a výchova ke zvuku

Výsledky učení

Vybavit budoucí zvukové profesionály schopností teoretické reflexe v oboru

Předpoklady a další požadavky

Orientace v základních pojmech z akustiky a zvukové techniky

Literatura

V. Syrový, Teorie zvukové tvorby, rukopisné poznámky, 2006

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita na přednáškách.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
10.03.2023 09:00–12:00 Aleš DVOŘÁK Učebna Zvukové studio
Lichenštejnský palác
21.4., 5.5. přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů