Teorie zvukové tvorby 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171TZT4 Z 2 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Vybavit budoucí zvukové profesionály schopností teoretické reflexe v oboru

Forma studia

Kontkatní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Orientace v základních pojmech z akustiky a zvukové techniky

Obsah kurzu

Splývání, směšování a souznění více zvukových informací

Reálný, imaginární a virtuální prostor a jeho vliv na zvukovou informaci

Umělý dozvuk - zvuková iluze prostoru, shoda a rozpor s realitou

Umělý dozvuk - efekt prodloužení a potvrzení zvukové informace

Umělý dozvuk - efekt zesílení a filtrace zvukové informace

Umělý dozvuk - efekt virtuální vertikální zvukové struktury

Etika a estetika zvukové retuše, restaurace a rekonstrukce

Zvuková pedagogika, výchova zvukem a výchova ke zvuku

Doporučená nebo povinná literatura

V. Syrový, Teorie zvukové tvorby, rukopisné poznámky, 2006

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita na přednáškách.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů