Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Zvuková tvorba (Bc) – 2. ročník

Studijní obor: Zvuková tvorba
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Praxe zvukové tvorby 171PZT1 ZK 6 2T 171PZT2 ZK 6 2T
Seminář zvukové tvorby 171SZT3 Z 2 2ST 171SZT4 Z 2 2ST
Teorie zvukové tvorby 171TZT1 ZK 2 1T 171TZT2 ZK 2 1T
Minimální počet kreditů za semestr 10 10
Povinné předměty
Akustická měření 171AKM ZK 4 12S
Minimální počet kreditů za semestr 4 0
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Akustika hudebních nástrojů a lidského hlasu 171AHNLH ZK 2 2T
Dějiny hudby 108DHU3 Z 4 2T 108DHU4 ZK 4 2T
Digitální technika 171DT ZK 2 2T
Elektroakustika 171EAK ZK 2 2T
Hudební akustika 171HUAK ZK 2 2PT
Poslechový seminář elektroakustické hudby 171PSEA Z 1 12S
Proseminář tvorby kvalifikační práce 108PTKP Z 1 1PT 108PTKP Z 1 1PT
Rozbor skladeb 108RS3 Z 5 2T 108RS4 ZK 5 2T
Rozbory nahrávek 171RON3 Z 1 12SS 171RON4 Z 1 14SS
Technická sluchová analýza 171TSA1 ZK 4 12S 171TSA2 ZK 4 14S
Minimální počet kreditů za semestr 18 19
Volitelné předměty
Modulová výuka pro HAMU
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 32 29
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů -2 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.