Digitální technika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171DT ZK 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se v tomto předmětu seznámí s principy digitalizace zvukové signálu, s možnostmi jeho záznamu a zpracování v prostředí DAW (Digital Audio Worksation) a přístrojích studiové techniky.

Forma studia

Řízený dialog.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětů Základy elektroakustiky a zvukové techniky, Elektroakustika

Obsah kurzu

  1. Zvukový signál, vlastnosti a charakteristiky, analogová a digitální reprezentace
  2. Digitalizace zvukového signálu, převodníky PCM, Delta-sigma, SDS. Oversampling, kvantizační šum, dithering
  3. Přenos a záznam digitálního signálu, formáty a média
  4. Direct-to-disk recording, vlastnosti a užití
  5. Metody on-line a off-line zpracování digitálních signálů, plug-in moduly RTAS, AudioSuite, AAX, AU, VST
  6. Digitální zpracování vícestopého záznamu, střih a mix, druhy sumace vícekanálového součtu s pevnou a plouvoucí desetinnou čárkou, digitální akumulace a headroom
  7. Zvukový a datový digitální mastering, archivace dat, převody formátu

Doporučená nebo povinná literatura

Bašta, I.: Záznam signálu ? skriptum ČVUT.

Kadlec, F.: Digitální zpracování akustických signálů ? skriptum ČVUT.

Zölzer, U a kol.: Digital Audio Effects ? sborník DAFx.

Hodnoticí metody a kritéria

Složení ústní zkoušky.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů