Základy zvukové tvorby 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171ZAZT1 Z 2 1T česky zimní

Garant předmětu

Martin PINKAS

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin PINKAS

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět poskytuje posluchačům v nejširším smyslu první základní přehled uměleckých a technických aspektů tvůrčí práce se zvukem a seznamuje je s taktikou a strategií zvukové komunikace jako umělecké profese.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou

Obsah kurzu

Zvuk jako fyzikální jev, komunikační prostředek a umělecké dílo

Spontánní, cílená a tvůrčí práce se zvukem a její postavení a uplatnění

Základní rysy tvůrčí práce se zvukem, zvuk reálný, stylizovaný, idealizovaný

Objektivní a subjektivní interpretace zvuku

Zvukový vjem, subjektivní zvukové asociace a imaginace

Přirozený a umělý zvukový signál a jeho analogová a digitální podoba

Pojem zvukový objekt a zvuková informace. Zvuková skladba a dramaturgie

Vztah zvuku a obrazu, povaha zvukové a obrazové informace

Zvuk jako autonomní dílo a jako součást multimediálního díla, jeho prezentace

Pojem hudební signál, hudba jako organizovaný zvuk. Zvukový styl a sloh(?)

Výkonné prostředky tvůrčí práce se zvukem

Zvuková dramaturgie, její základní prostředky a postupy

Základní principy stavby zvukově dramatického děje, zvukový čas a prostor

Režie zvukové nahrávky, její základní prostředky a postupy

Studiová a „live“ hudební nahrávka, jejich příprava a realizace

Doporučená nebo povinná literatura

Syrový, Václav: Hudební zvuk, AMU Praha 2009

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita na přednáškách.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů