Základy zvukové tvorby 1

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171ZAZT1 Z 2 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Martin PINKAS

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin PINKAS

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět poskytuje posluchačům v nejširším smyslu první základní přehled uměleckých a technických aspektů tvůrčí práce se zvukem a seznamuje je s taktikou a strategií zvukové komunikace jako umělecké profese.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou

Obsah kurzu

Zvuk jako fyzikální jev, komunikační prostředek a umělecké dílo

Spontánní, cílená a tvůrčí práce se zvukem a její postavení a uplatnění

Základní rysy tvůrčí práce se zvukem, zvuk reálný, stylizovaný, idealizovaný

Objektivní a subjektivní interpretace zvuku

Zvukový vjem, subjektivní zvukové asociace a imaginace

Přirozený a umělý zvukový signál a jeho analogová a digitální podoba

Pojem zvukový objekt a zvuková informace. Zvuková skladba a dramaturgie

Vztah zvuku a obrazu, povaha zvukové a obrazové informace

Zvuk jako autonomní dílo a jako součást multimediálního díla, jeho prezentace

Pojem hudební signál, hudba jako organizovaný zvuk. Zvukový styl a sloh(?)

Výkonné prostředky tvůrčí práce se zvukem

Zvuková dramaturgie, její základní prostředky a postupy

Základní principy stavby zvukově dramatického děje, zvukový čas a prostor

Režie zvukové nahrávky, její základní prostředky a postupy

Studiová a „live“ hudební nahrávka, jejich příprava a realizace

Doporučená nebo povinná literatura

Syrový, Václav: Hudební zvuk, AMU Praha 2009

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita na přednáškách.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů