Analýza hudebně teoretického textu 10

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186AHT0 Z 3 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 65 až 80 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Návaznost na předmět Analýza hudebně teoretického textu 9. Samostatné studium literatury většího rozsahu i předmětné složitosti podle speciálního zaměření jednotlivých posluchačů. Paralelní studium náročnějších textů klasiků hudební teorie. Možnost publikování zdařilých kratších textů v odborných periodikách. Příprava na obhajobu magistedské diplomní práce.

Forma studia

Seminář s výstupy jednotlivých posluchačů a následnou diskusí.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Analýza hudebně teoretického textu 9. Další požadavky nejsou.

Obsah kurzu

Povinný předmět pro studijní obor Hudební teorie. Vyučuje se 1 hodinu týdně v letním semestru 2.ročníku navazujícího magisterského stupně studia. Návaznost na přednášku Hudební teorie, dějiny a systematika. Samostatné studium hudebně teoretických textů většího rozsahu a předmětné složitosti podle speciálního zaměření jednotlivých posluchačů. Paralelní studium náročnějších textů klasiků hudební teorie. Příprava na obhajobu magisterské diplomní práce.

Doporučená nebo povinná literatura

Adorno, Theodor Wiesengrund: Klangfiguren: musikalische Schriften I. -Berlin 1959

Adorno, Theodor Wiesengrund: Quasi una Fantasia: musikalische Schriften II. -

Frankturt a.M. 1963

Bek, Mikuláš: Současná hudba - nová nepřehlednost?. - Opus musicum 1994

Einstein, Alfred: The Conflict of Word and Tone. - The Musical Quarterly XL, 1954,

s.329 nn

Fischer, Kurt von: Tradition/alismus/, Antitradition/alismus/ und das Problem des

Fortschrittes in der Musik der Gegenwart. - in: Das Problem des

Fortschritts-heute, ed. R.W. Meyer, Darmstadt 1969, s. 248

Fischer, Kurt von: Das Neue in der europäischen Kunstmusik als soziokulturelles

Problem. - International Review of the Aesthetics and Sociology of Music

II, 1971, s. 141 nn.

Fux, Johann Joseph: Die Lehre vom Kontrapunkt (Gradus ad Parnassum, 2. kniha, 1.-

  1. cvičení). Celle, Hermann Molck Verlag,1938.

Hauer, Josef Matthias: Vom Wesen des Musikalischen. Ein Lehrbuch der Zwölftöne-

Musik. - Verlag der Schlesinger´schen Buch- und Musikhandlung

(Rob.Lienau) Berlin-Lichtenfelde. Wien: Carl Haslinger, 1920;rozšířené vydání

31966

Hauer, Josef Matthias: Melos und Rhythmus. - Melos III, 1922, s. 186 nn.

Hauer, Josef Matthias: Atonale Musik. - Die Musik XVI, 1923, s.103 nn.

Hillier, Paul: Arvo Pärt. - New York, Oxford Univesrity Press Inc. 1997, 22002

Knepler, Georg: Geschichte als Weg zum Musikwerständnis. - Leipzig, Reclam 1977

Kurth, Ernst: Musikpsychologie. - Berlin 1931, 21947, reprint 1.vyd. 1969

Redlich, Hans Ferdinand: Alban Berg. Versuch einer Würdigung. - Wien-

Zürich-London, UE 1957

Riemann, Hugo: Grundlinien der Musik-Ästhetik (Wie hören wir Musik?). -

Leipzig 1890, 31911 jako „Katechismus der Musikästhetik“

Riemann, Hugo: Präludien und Studien. Gesammelte Aufsätze zur Ästhetik, Theorie

und Geschichte der Musik: I. díl. - Frankfurt a.M. 1895, nově 1967 (reprint)

II.+III. díl. - Leipzig 1900/01, reprint 1967

Schnittke, Alfred: Über das Leben und die Musik. Gespräche mit Alexander

Iwaschkin.- München-Düsseldorf, Econ Verlag 1998

Stumpf, Carl: Über das musikalische Hören . Leipzig1873

Stumpf, Carl: Musikalische Logik. Hauptzüge der physiologischen und

physiologischenBegründung unseres Musiksystems. Leipzig1874

Sychra, Antonín: Specifický problém estetiky ve světle experimentálního výzkumu.

Estetika VI, 1969, č. 2

Tanějev, Sergej: Die Lehre vom Kanon. Übersetzt von Andreas Wehrmeyer. Berlin,

Verlag E. Kuhn 1994.

Über Musiktheorie. Referate der Arbeitstagung 1970 in Berlin (sborník), ed.:

Zaminer, Frieder . - Köln. Arno Volk Verlag 1970

Werckmeister, Andreas: Harmonologia musica oder Kurtze Anleitung zur

musicalischen Composition. Frankfurt und Leipzig 1702, reprint 1970

Wörner, Karl H.: Karlheinz Stockhausen. Werk + Wollen.- Rodenkirchen/Rhein,

Tonger Musikverlag 1963 (analytické tudie o tvorbě z období 1951-62)

Zaminer, Frieder: Geschichte der Musiktheorie. - 11 svazků, Darmstadt,

Wisenschaftliche Buchgesellschaft 1984-89

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast v semináři se zadanými referáty, aktivní účast v diskusi. Vypracování ročníkové písemné práce. Zápočet.

Poznámka

Nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů