Analýza hudebně teoretického textu 10

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186AHT0 Z 3 1T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Návaznost na předmět Analýza hudebně teoretického textu 9. Samostatné studium literatury většího rozsahu i předmětné složitosti podle speciálního zaměření jednotlivých posluchačů. Paralelní studium náročnějších textů klasiků hudební teorie. Možnost publikování zdařilých kratších textů v odborných periodikách. Příprava na obhajobu magistedské diplomní práce.

Forma studia

Seminář s výstupy jednotlivých posluchačů a následnou diskusí.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Analýza hudebně teoretického textu 9. Další požadavky nejsou.

Obsah kurzu

Povinný předmět pro studijní obor Hudební teorie. Vyučuje se 1 hodinu týdně v letním semestru 2.ročníku navazujícího magisterského stupně studia. Návaznost na přednášku Hudební teorie, dějiny a systematika. Samostatné studium hudebně teoretických textů většího rozsahu a předmětné složitosti podle speciálního zaměření jednotlivých posluchačů. Paralelní studium náročnějších textů klasiků hudební teorie. Příprava na obhajobu magisterské diplomní práce.

Doporučená nebo povinná literatura

Adorno, Theodor Wiesengrund: Klangfiguren: musikalische Schriften I. -Berlin 1959

Adorno, Theodor Wiesengrund: Quasi una Fantasia: musikalische Schriften II. -

Frankturt a.M. 1963

Bek, Mikuláš: Současná hudba - nová nepřehlednost?. - Opus musicum 1994

Einstein, Alfred: The Conflict of Word and Tone. - The Musical Quarterly XL, 1954,

s.329 nn

Fischer, Kurt von: Tradition/alismus/, Antitradition/alismus/ und das Problem des

Fortschrittes in der Musik der Gegenwart. - in: Das Problem des

Fortschritts-heute, ed. R.W. Meyer, Darmstadt 1969, s. 248

Fischer, Kurt von: Das Neue in der europäischen Kunstmusik als soziokulturelles

Problem. - International Review of the Aesthetics and Sociology of Music

II, 1971, s. 141 nn.

Fux, Johann Joseph: Die Lehre vom Kontrapunkt (Gradus ad Parnassum, 2. kniha, 1.-

  1. cvičení). Celle, Hermann Molck Verlag,1938.

Hauer, Josef Matthias: Vom Wesen des Musikalischen. Ein Lehrbuch der Zwölftöne-

Musik. - Verlag der Schlesinger´schen Buch- und Musikhandlung

(Rob.Lienau) Berlin-Lichtenfelde. Wien: Carl Haslinger, 1920;rozšířené vydání

31966

Hauer, Josef Matthias: Melos und Rhythmus. - Melos III, 1922, s. 186 nn.

Hauer, Josef Matthias: Atonale Musik. - Die Musik XVI, 1923, s.103 nn.

Hillier, Paul: Arvo Pärt. - New York, Oxford Univesrity Press Inc. 1997, 22002

Knepler, Georg: Geschichte als Weg zum Musikwerständnis. - Leipzig, Reclam 1977

Kurth, Ernst: Musikpsychologie. - Berlin 1931, 21947, reprint 1.vyd. 1969

Redlich, Hans Ferdinand: Alban Berg. Versuch einer Würdigung. - Wien-

Zürich-London, UE 1957

Riemann, Hugo: Grundlinien der Musik-Ästhetik (Wie hören wir Musik?). -

Leipzig 1890, 31911 jako „Katechismus der Musikästhetik“

Riemann, Hugo: Präludien und Studien. Gesammelte Aufsätze zur Ästhetik, Theorie

und Geschichte der Musik: I. díl. - Frankfurt a.M. 1895, nově 1967 (reprint)

II.+III. díl. - Leipzig 1900/01, reprint 1967

Schnittke, Alfred: Über das Leben und die Musik. Gespräche mit Alexander

Iwaschkin.- München-Düsseldorf, Econ Verlag 1998

Stumpf, Carl: Über das musikalische Hören . Leipzig1873

Stumpf, Carl: Musikalische Logik. Hauptzüge der physiologischen und

physiologischenBegründung unseres Musiksystems. Leipzig1874

Sychra, Antonín: Specifický problém estetiky ve světle experimentálního výzkumu.

Estetika VI, 1969, č. 2

Tanějev, Sergej: Die Lehre vom Kanon. Übersetzt von Andreas Wehrmeyer. Berlin,

Verlag E. Kuhn 1994.

Über Musiktheorie. Referate der Arbeitstagung 1970 in Berlin (sborník), ed.:

Zaminer, Frieder . - Köln. Arno Volk Verlag 1970

Werckmeister, Andreas: Harmonologia musica oder Kurtze Anleitung zur

musicalischen Composition. Frankfurt und Leipzig 1702, reprint 1970

Wörner, Karl H.: Karlheinz Stockhausen. Werk + Wollen.- Rodenkirchen/Rhein,

Tonger Musikverlag 1963 (analytické tudie o tvorbě z období 1951-62)

Zaminer, Frieder: Geschichte der Musiktheorie. - 11 svazků, Darmstadt,

Wisenschaftliche Buchgesellschaft 1984-89

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast v semináři se zadanými referáty, aktivní účast v diskusi. Vypracování ročníkové písemné práce. Zápočet.

Poznámka

Nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů