Analýza hudebně teoretického textu 9

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186AHT9 Z 3 1T česky zimní

Garant předmětu

Jiří BEZDĚK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Iva OPLIŠTILOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Návaznost na předmět Analýza hudebně teoretického textu 8. Studium literatury většího rozsahu i předmětné složitosti s konkrétním zaměřením na spisy analytické, přehledové i syntetické. Konkrétní důraz na práce edičního zaměření (edice literární i hudební povahy). Praktická edice, kritická edice, souborná edice. Zásady ediční práce, struktura vydavatelské zprávy a dalších položek dokumentačního aparátu kritické edice. Paralelní studium náročnějších textů klasiků hudební teorie. Možnost publikování zdařilých kratších textů v odborných periodikách. Od ročníkové práce se vyžaduje výraznější podíl samostatného řešení a kritického hodnocení dotyčné problematiky.

Forma studia

Seminář s výstupy jednotlivých posluchačů a následnou diskusí.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Analýza hudebně teoretického textu 8. Další požadavky nejsou.

Obsah kurzu

Povinný předmět pro studijní obor Hudební teorie. Vyučuje se 1 hodinu týdně v zimním semestru 2.ročníku navazujícího magisterského stupně studia. Návaznost na přednášku Hudební teorie, dějiny a systematika. Studium hudebně teoretických textů většího rozsahu a předmětné složitosti se zaměřením na hudbu 20. století, konkrétně na práce edičního zaměření (edice literární i hudební povahy). Praktická edice, kritická edice, souborná edice. Zásady ediční práce, struktura vydavatelské zprávy a dalších položek dokumentačního aparátu kritické edice. Paralelní studium náročnějších textů klasiků hudební teorie.

Doporučená nebo povinná literatura

Adler, Quido: Der Stil in der Musik. - Leipzig 1911, 21929

Adler, Quido: Schubert and the Viennese Classical School. - in: The Musical

Quarterly XIV, 1928, s. 473nn

Adler, Quido: Haydn and the Viennese Classical School. - in: The Musical Quarterly

XVIII, 1932, s. 191 nn.

Adorno, Theodor Wiesengrund: Philosophie der neuen Musik. - Tübingen 1949,

2Frankfurt a.M. 1958, 31967, angl.překl. 1973

Apfel, Ernst-Dahlhaus, Carl: Studien zur Theorie und Geschichte der musikalischen

Rhythmik und Metrik. - München 1974

Asafjev, Boris V.: Hudební forma jako proces. - Praha, SHV 1965

Bek, Josef: Avantgarda. Ke genezi socialstického realismu v české hudbě. Praha,

Panton 1984

Bek, Josef-Fukač, Jiří-Poledňák, Ivan: Česká hudební věda 1945-1975. Pokus o

stratifikaci a vědeckou kritiku jejích motivací, faktorů a

funkcí. Hudební věda 1976, s. 3-26

Besseler, Heinrich: Musik und Raum. - in: Musik und Bild. Festschrift Max Seiffert,

Kassel 1938, s. 151 nn

Beseler, Heinrich: Bourdon und Fauxbourdon. Studien zum der Niederländischen

Musik. - Leipzig 1950, 21974

Burjanek, Josef: Hudební myšlení. -Praha-Brno, SPN 1970.

Černý, Miroslav K.: Musiksemiotik und Musikgeschichte. - Acta Universitatis

Palckianae Olomoucensis. Facultas philosophica. Philoophica-

aesthetica 15, 1997 /Musicologica Olomoucensia/, Olomouc UP 1997,

s. 47-56

Dahlhaus, Carl: Some Models of Unity in Musical Form. - Journal of Music Theory

XIX, 1975, s. 32 nn.

Ferková, Eva: Počítačová muzikologie( z hlediska systematiky). - Opus musicum

XXIV, 1992, č. 7-8, s.239-244

Georgiades, Thrasybulos: Musik und Sprache: Das Werden der abendländischen

Musik dargestellt an der Vertonung der Messe.- Berlin, Göttingen und

Heidelberg 1954

Kubik, Gerhard: Zum Verstehen afrikanischer Musik. - Leipzig, Verlag Philipp

Reclam jun.1988

Morris, Robert: Composition with Pitch-Classes: A Theory of Compositional Design. -

New Haven,London 1997

Oesch, Hans (ed.): Aussereuropäische Musik. - 2 díly, Laaber, Laaber Verlag 1984,

1987 /= Neues Handbuch der Musikwissenschaft, Bd. 8, 9)

Pečman, Rudolf: Sloh a hudba 1600-1900.- Brno, Masarykova univerzita 1991

Riemann, Hugo: Die Entwicklung unserer Notenschrift (sborník přednášek). -Leipzig

1881

Riemann, Hugo: Die Natur der Harmonik (sborník přednášek). -Leipzig 1882

Riemann, Hugo: Der Ausdruck in der Musik (sborník přednášek). - Leipzig 1883

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast v semináři se zadanými referáty, aktivní účast v diskusi. Vypracování semestrální písemné práce. Zápočet.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů