Analýza hudebně teoretického textu 9

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186AHT9 zápočet 3 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 66 až 81 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jiří BEZDĚK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Iva OPLIŠTILOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Návaznost na předmět Analýza hudebně teoretického textu 8. Studium literatury většího rozsahu i předmětné složitosti s konkrétním zaměřením na spisy analytické, přehledové i syntetické. Konkrétní důraz na práce edičního zaměření (edice literární i hudební povahy). Praktická edice, kritická edice, souborná edice. Zásady ediční práce, struktura vydavatelské zprávy a dalších položek dokumentačního aparátu kritické edice. Paralelní studium náročnějších textů klasiků hudební teorie. Možnost publikování zdařilých kratších textů v odborných periodikách. Od ročníkové práce se vyžaduje výraznější podíl samostatného řešení a kritického hodnocení dotyčné problematiky.

Forma studia

Seminář s výstupy jednotlivých posluchačů a následnou diskusí.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Analýza hudebně teoretického textu 8. Další požadavky nejsou.

Obsah kurzu

Povinný předmět pro studijní obor Hudební teorie. Vyučuje se 1 hodinu týdně v zimním semestru 2.ročníku navazujícího magisterského stupně studia. Návaznost na přednášku Hudební teorie, dějiny a systematika. Studium hudebně teoretických textů většího rozsahu a předmětné složitosti se zaměřením na hudbu 20. století, konkrétně na práce edičního zaměření (edice literární i hudební povahy). Praktická edice, kritická edice, souborná edice. Zásady ediční práce, struktura vydavatelské zprávy a dalších položek dokumentačního aparátu kritické edice. Paralelní studium náročnějších textů klasiků hudební teorie.

Doporučená nebo povinná literatura

Adler, Quido: Der Stil in der Musik. - Leipzig 1911, 21929

Adler, Quido: Schubert and the Viennese Classical School. - in: The Musical

Quarterly XIV, 1928, s. 473nn

Adler, Quido: Haydn and the Viennese Classical School. - in: The Musical Quarterly

XVIII, 1932, s. 191 nn.

Adorno, Theodor Wiesengrund: Philosophie der neuen Musik. - Tübingen 1949,

2Frankfurt a.M. 1958, 31967, angl.překl. 1973

Apfel, Ernst-Dahlhaus, Carl: Studien zur Theorie und Geschichte der musikalischen

Rhythmik und Metrik. - München 1974

Asafjev, Boris V.: Hudební forma jako proces. - Praha, SHV 1965

Bek, Josef: Avantgarda. Ke genezi socialstického realismu v české hudbě. Praha,

Panton 1984

Bek, Josef-Fukač, Jiří-Poledňák, Ivan: Česká hudební věda 1945-1975. Pokus o

stratifikaci a vědeckou kritiku jejích motivací, faktorů a

funkcí. Hudební věda 1976, s. 3-26

Besseler, Heinrich: Musik und Raum. - in: Musik und Bild. Festschrift Max Seiffert,

Kassel 1938, s. 151 nn

Beseler, Heinrich: Bourdon und Fauxbourdon. Studien zum der Niederländischen

Musik. - Leipzig 1950, 21974

Burjanek, Josef: Hudební myšlení. -Praha-Brno, SPN 1970.

Černý, Miroslav K.: Musiksemiotik und Musikgeschichte. - Acta Universitatis

Palckianae Olomoucensis. Facultas philosophica. Philoophica-

aesthetica 15, 1997 /Musicologica Olomoucensia/, Olomouc UP 1997,

s. 47-56

Dahlhaus, Carl: Some Models of Unity in Musical Form. - Journal of Music Theory

XIX, 1975, s. 32 nn.

Ferková, Eva: Počítačová muzikologie( z hlediska systematiky). - Opus musicum

XXIV, 1992, č. 7-8, s.239-244

Georgiades, Thrasybulos: Musik und Sprache: Das Werden der abendländischen

Musik dargestellt an der Vertonung der Messe.- Berlin, Göttingen und

Heidelberg 1954

Kubik, Gerhard: Zum Verstehen afrikanischer Musik. - Leipzig, Verlag Philipp

Reclam jun.1988

Morris, Robert: Composition with Pitch-Classes: A Theory of Compositional Design. -

New Haven,London 1997

Oesch, Hans (ed.): Aussereuropäische Musik. - 2 díly, Laaber, Laaber Verlag 1984,

1987 /= Neues Handbuch der Musikwissenschaft, Bd. 8, 9)

Pečman, Rudolf: Sloh a hudba 1600-1900.- Brno, Masarykova univerzita 1991

Riemann, Hugo: Die Entwicklung unserer Notenschrift (sborník přednášek). -Leipzig

1881

Riemann, Hugo: Die Natur der Harmonik (sborník přednášek). -Leipzig 1882

Riemann, Hugo: Der Ausdruck in der Musik (sborník přednášek). - Leipzig 1883

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast v semináři se zadanými referáty, aktivní účast v diskusi. Vypracování semestrální písemné práce. Zápočet.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů