Hudební teorie - diplomní seminář 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186HTD1 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Třísemestrální seminář, zaměřený na konkrétní témata magisterských prací studentů hudební teorie. Výuka probíhá formou konzultací nad dílčími texty i nad celkovou strukturou práce.

Cílem semináře je výchova studenta k samostatné, tvůrčí, badatelské činnosti v oboru hudební teorie, doložené jeho magisterskou prací.

Forma studia

Diplomový seminář probíhá v závěrečné fázi magisterského studia.V jeho rámci předkládají posluchači oboru materiál zpracovávaného diplomního úkolu od výchozích tezí, projektu a náčrtu koncepce až po konkrétní kapitoly budoucí práce. Předkládaný materiál se diskutuje v seminární rozpravě, podněty z rozpravy se zpětně promítají do vznikající práce.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity:

  1. Ovládnutí základů metodologie práce v oblasti muzkologie
  2. Znalosti systematiky hudební teorie
  3. Hudebně analytické dovednosti
  4. Schopnost samostatného hudebně teoretického tvořivého myšlení

Obsah kurzu

Seminář je zaměřen jak na odbornou stránku vědeckého zpracování zvoleného tématu, tak i na její konečnou stylistickou, gramatickou, a terminologickou podobu.

Osnova:

1.Vyhledávání a zpracování bibliografických a pramenných podkladů.

2.Struktura práce - osnova, citace, poznámkový aparát.

3.Odborná terminologie.

4.Grafické normy a pravidla.

Doporučená nebo povinná literatura

Eco Umberto - Jak napsat diplomovou práci.

Votobia, Olomouc 1997

Další materiály podle tématu magisterské diplomní práce

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivity na semináři

vypracování a prezentace dílčích výstupů připravované magisterské diplomní práce

Během semestru se vyžaduje samostatná četba a aktivní účast v diskusích na seminářích, která je podmínkou k udělení zápočtu.

Podmínky úspěšného ukončení předmětu: aktivní účast na seminářích, zpracování a prezentace dílčího úkolu v rámci přípravy magisterské diplomní práce.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů