Hudební teorie - diplomní seminář 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186HTD2 Z 8 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 182 až 222 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Miloš HONS

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Miloš HONS

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Třísemestrální seminář, zaměřený na konkrétní témata magisterských prací studentů hudební teorie. Výuka probíhá formou konzultací nad dílčími texty i nad celkovou strukturou práce.

Cílem semináře je výchova studenta k samostatné, tvůrčí, badatelské činnostiv oboru hudební teorie, doložené jeho magisterskou prací.

Forma studia

Diplomový seminář probíhá v závěrečné fázi magisterského studia.V jeho rámci předkládají posluchači oboru materiál zpracovávaného diplomního úkolu od výchozích tezí, projektu a náčrtu koncepce až po konkrétní kapitoly budoucí práce. Předkládaný materiál se diskutuje v seminární rozpravě, podněty z rozpravy se zpětně promítají do vznikající práce.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity:

  1. Absolvování předmětu Hudební teorie - diplomní seminář 1
  2. Ovládnutí základů metodologie práce v oblasti muzkologie
  3. Znalosti systematiky hudební teorie
  4. Hudebně analytické dovednosti
  5. Schopnost samostatného hudebně teoretického tvořivého myšlení

Obsah kurzu

Seminář je zaměřen jak na odbornou stránku vědeckého zpracování zvoleného tématu, tak i na její konečnou stylistickou, gramatickou, a terminologickou podobu.

Osnova:

1.Vyhledávání a zpracování bibliografických a pramenných podkladů.

2.Struktura práce - osnova, citace, poznámkový aparát.

3.Odborná terminologie.

4.Grafické normy a pravidla.

Doporučená nebo povinná literatura

Eco Umberto - Jak napsat diplomovou práci.

Votobia, Olomouc 1997

Additional material according to the master's thesis topic.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivity na semináři

vypracování a prezentace dílčích výstupů připravované magisterské diplomní práce

Během semestru se vyžaduje samostatná četba a aktivní účast v diskusích na seminářích, která je podmínkou k udělení zápočtu.

Podmínky úspěšného ukončení předmětu: aktivní účast na seminářích, zpracování a prezentace dílčího úkolu v rámci přípravy magisterské diplomní práce.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů