Teorie skladby 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186TSK3 Z 2 česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je posílit orientaci studentů v oblasti melodické složky různých projevů evropské hudební kultury a rozšířit teoretické znalosti studentů týkající se melodických struktur různých hudebních stylů a žánrů.

Forma studia

Nějčastěji rozbor mistrovských partitur. Cvičení ve vlastních tvůrčích pokusech

Předpoklady a další požadavky

Pravidelná (nejméně 75%) účast ve výuce a aktivní podíl na diskusích. Vypracování a přednesení referátu analyzujícího melodické struktury. Prostudování zadané studijní literatury.

Obsah kurzu

Přednáška a seminář jsou zaměřeny na základní otázky melodiky z hlediska praktických i teoretických požadavků na znalosti studentů studijních oborů skladba, dirigování, hudební teorie a hudební režie. Zvláštní pozornost je věnována vztahům tzv. paradigmatu a syntagmatu v oblasti melodických útvarů a systémům organizace vztahů tónových výšek.

Doporučená nebo povinná literatura

Miloslav Ištvan: Jednohlas v soudobé hudbě (Brno 1989)

Karel Janeček: Melodika (Praha 1956)

Ctirad Kohoutek: Hudební kompozice, s. 100-431 (Praha 1989)

Slovník české hudební kultury, hesla: struktura, s. 873-876, melodie, melodika, s. 544-545 (Praha 1997)

Miloš Štědroň: Základy polymelodiky (12 analýz)(Brno, Masarykova univerzita, 1993)

Příslušná hesla ve slovnících The New Grove Dictionary of Music and Musicians (London 2001), Die Musik in Geschichte und Gegenwart (Kassel 1995), Slovník české hudební kultury (Praha, Supraphon 1997)

Hodnoticí metody a kritéria

Účast na lekcích, vypracovaná cvičení zadaná pedagogem

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů