Kostým 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203AKO3 Z 4 12 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 91 až 111 hodin domácí příprava anglicky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Podpůrný předmět ke studiu scénografie. Přispívá ke komplexnímu scénografickému řešení a interpretaci textu.

Zabývá se pochopením smyslu kostýmu v divadelní incsenaci, rozvíjí koncepční myšlení na základě dramatického textu a analýzy dramatických situací. Posiluje schopnost výtvarné komunikace a základní znalost materiálů pro realizaci kostýmních návrhů.

Forma studia

Individuální konzultace přípravných skic a kreseb, inspiračních zdrojů, analýza dramatických situací, návrhů kostýmů a jejich realizace.

Předpoklady a další požadavky

Schopnost výtvarné komunikace a dramatického myšlení. Orientace v oborech: výtvarné umění, hmotná kultura a literatura. Kreativita a schopnost navazování.

Obsah kurzu

Atelierová výuka je věnována rozvíjení myšlení v oblasti tvarování dramatické postavy a seznamuje studenty s východisky a podmínkami tvorby kostýmní výpravy.

Předmět se zabývá tvarovým, barevným a materiálovým řešením kostýmů s důrazem na dramatická východiska kostýmní tvorby.

Doporučená nebo povinná literatura

J. Arnold - Patterns off Fashion 1-2-3

R. Crill, J. Wearden, V. Wilson - Dress in Detail

Kyoto costume institute - Fashion 18.-20. century

A. Racinet - The Costume History

E. Thielle - Geschichte des Kostümes

L. Kybalová - Das Grosse Bilderlexikon der Mode

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou udělovány na základě:

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů