Scénografie 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203ASC3 zkouška 10 8 hodiny výuky týdně (45 minut), 178 až 228 hodin domácí příprava anglicky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem studia je zvládnutí předpokladů scénografické tvorby ve všech jejich aplikacích a modifikacích s důrazem na realizaci. Rozvíjení vlastní kreativity.

Forma studia

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Hlavním obsahem předmětu je dramatický text jako hlavní zdroj inspirace.

Důraz je kladen především na realistické drama a problematiku jeho inscenování - problém lokality, reálií, dobového kontextu a možnosti současné interpretace.

Technologie kukátkového jeviště, pohledové zákonitosti, proporcionalita a prostorové plány.

Doporučená nebo povinná literatura

J. Pokorný: Složky divadelní

Studie J. Frejky, E. F. Buriana, J. Honzla

P. Portner: Experimentální divadlo

V. Hofman: 30 let práce v divadle pro české jeviště

F. Groh: Řecké divadlo

Vitruvius: Antické divadlo

O. Zich: Estetika dramatického umění

J. Honzl: Sláva a bída divadel

V. Jindra: Scénografické principy

Časopisy - Interscéna, Scénografie (DÚ), Acta scaenografie 1937-1950

V. Ptáčková: Česká scénografie 20. st.

D. Bablet: Scénícká revoluce 20. st.

K. Braun: Divadelní prostor

J. Svoboda: Magie divadelního prostoru

A. Pražák: Mezi

P. Brook: Prázdný prostor

P. Brook: Pohyblivý bod

Další materiály jsou vybírány v závislosti na individuálním studijním programu.

Hodnoticí metody a kritéria

Během semestru se vyžaduje samostatná práce v ateliérech a minimálně 80% účast na konzultacích. Podmínkou ukončení semestru je úspěšná klauzurní práce.

Poznámka

Inspirační zdroje: G. Strehler, P. Brook, inscenační tradice dramat A. P. Čechova a H. Ibsena.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů