Dějiny scénografie 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203DEA1 ZK 6 3 hodiny výuky týdně (45 minut), 123 až 153 hodin domácí příprava anglicky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámit studenty s historií scénografie na evropském kontinentu, jejími nejvýznamnějšími etapami a vlivem na scénografii na českém území. Obeznámit studenty s metodami, jenž se využívaly při utváření scénického prostoru, a ozřejmit jejich principy.

Forma studia

Přednášky nad ukázkami prací nejvýznamnějších světových a českých scénografů, hledání inspiračních zdrojů.

Předpoklady a další požadavky

Maturita, všeobecná středoškolská znalost dějin výtvarného umění.

Obsah kurzu

Přednášky a semináře s prezentacemi nejvýznamnějších scénografických prací od období barokní scénografie a kostýmního výtvarnictví až k počátkům moderní scénografie, seminární práce na vybrané téma z historie scénografie, hledání inspiračních zdrojů a souvislostí scénografické tvorby s režijní tvorbou.

Doporučená nebo povinná literatura

Originální scénické a kostýmní návrhy ze sbírky divadelního oddělení Národního muzea

Oskar Schlemmer, Böblingen 1988

El Teatro de los Pintores, Madrid 2000

Die Russische Avantgarde und die Bühne 1890-1930, Schleswig 1991

Le Danza delle Avanguardie, Milano 2005

Ribi H., E. G. Craig, Figur und Abstraktion, Basel 2000

The World of Baroque Theatre, Český Krumlov 2010

O. G. Brockett et al., Making the Scene, San Antonio, Texas, 2010

Hodnoticí metody a kritéria

75% účast na přednáškách a seminářích, samostatná tvorba seminární práce a její prezentace (cca 10 stran textu), zápočet ústní formou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů