Dějiny scénografie 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203DEA3 zkouška 6 3 hodiny výuky týdně (45 minut), 123 až 153 hodin domácí příprava anglicky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámit studenty se scénografickými metodami jednotlivých umělců, pochopit principy jejich tvorby a se znalostmi historie scénografie pracovat na samostatném scénografickém tématu.

Forma studia

Semináře nad historickými prameny, souvisejícími s jednotlivými inscenacemi, hledání inspiračních zdrojů, souvislosti s prací režiséra. Historie Pražského quadriennale.

Předpoklady a další požadavky

Cyklus přednášek DEA1, DEA2.

Obsah kurzu

Formou hledání dokumentů o určité inscenaci (fotografie, kritiky, paměti, korespondence, skicy) nalézt pracovní metody nejvýraznějších českých scénografů 1. poloviny 20. století, systematická práce s pramenným materiálem, formulace vlastního náhledu na scénické metody a hledání inspiračních zdrojů. Psaní samostatné seminární práce cca 20 stran.

Doporučená nebo povinná literatura

Vybrané kapitoly - Diderot, Aronson, Brandesky, Gombrich, Francastel.

Hodnoticí metody a kritéria

75% účast na seminářích, samostatná tvorba seminární práce a její prezentace (cca 20 stran textu).

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů