Kostým a maska 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203KAM1 ZK 4 3 hodiny výuky týdně (45 minut), 73 až 93 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Kateřina ŠTEFKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marek CPIN, Hana FISCHEROVÁ, Jana HAUSKRECHTOVÁ, Kateřina ŠTEFKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Pochopení smyslu kostýmu v divadelní inscenaci. Východiska v řešení divadelního kostýmu - dramatický text,analýza dramatické situace a rozvíjení koncepčního myšlení. Posílení schopnosti výtvarné komunikace a základní znalost materiálů pro realizaci kostýmních návrhů a objektů. Rozvíjení schopnosti formulovat vlastní řešení jednotlivých cvičení. Základy kultivované prezentace.

Forma studia

Individuální konzultace zadaných cvičení, textu, inspiračních zdrojů, přípravných skic a kreseb. Konzultace a analýza dramatických situací, návrhů kostýmů, objektů a jejich realizací.

Předpoklady a další požadavky

Ukončené bakalářské studium na vysoké škole odpovídajícího zaměření (DAMU - scenografie, UMPRUM - oděv, textil, AVU, Vysoká škola textilní - Liberec, atd.). Schopnost výtvarné komunikace, dramatického výtvarného projevu a koncepčního myšlení. Znalost (tvarová, střihová) historických oděvů a materiálů pro realizaci kostýmní tvorby. Schopnost práce s dramatickým textem, jeho formulace, pojmenování jeho významu a smyslu. Magisterský projekt, který je pro obor akceptovatelný.

Obsah kurzu

Programy a výuka v magisterském stupni je individuální. Osnova je vytvářena s ohledem na magisterský projekt a s ohledem na dramaturgický plán divadla DISK.

Doporučená nebo povinná literatura

L. Kybalová - Dějiny odívání (všechny díly)

E. Thielle - Geschichte des Kostümes

J. Arnold - Patterns off Fashion 1-2

Moussinac - Dějiny divadla

Blahník - Dějiny divadla

O. Zich - Estetika dramatického umění

K. Kratochvíl - Ze světa komedie del'Arte

V. Ptáčková - Česká scenografie XX. stol.

J. Trojan - Dějiny opery

L. Kybalová, O. Herbenová, M. Lamarová - Obrazová encyklopedie mody

Ze sbírek Ústavu odívání v Kjótu - MÓDA (dějiny odívání 18., 19. a 20. stol.)

R. Vacková - Výtvarný projev v dramatickém umění

A. Pražák - Scénografie 1, Scénografie 2 (skripta)

J. Máchalová - Móda 20. století

V. Jindra - Specifičnost scénografie

V. Jindra - Studijní materiály 1, 2.

E. Uchalová - Česká móda 1870-1914, 1918-1939

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou udělovány na základě:

Poznámka

Pro studenty 1. ročníku.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů