Kostým a maska 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203KAM2 ZK 4 3 hodiny výuky týdně (45 minut), 69 až 89 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Kateřina ŠTEFKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marek CPIN, Hana FISCHEROVÁ, Jana HAUSKRECHTOVÁ, Kateřina ŠTEFKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem studia je zvládnutí kostýmní výpravy ve všech formách divadla (činohra, opera, balet), filmu a televizní tvorby. Absolvent studia oboru scénografie-kostým a maska je schopen samostatné kostýmní tvorby (návrhář kostýmů) pro všechny formy divadla, filmu a televize a uplatňuje se i v oblastech mimodivadelních produkcí.

Forma studia

Ateliérová výuka formou individuálních konzultací zadaného dramatického textu, která je hodnocena ve čtyřech termínech akademického, školního roku.

Předpoklady a další požadavky

Schopnost výtvarné komunikace, dramatického výtvarného projevu a koncepčního myšlení. Znalost základních podob historických oděvů a zákl. materiálů pro realizaci kostýmní tvorby.Schopnost práce s dramatickým textem, jeho formulace, pojmenování jeho významu a smyslu.

Obsah kurzu

Programy a výuka v magisterském stupni je individuální. Osnova je vytvářena s ohledem na magisterský projekt a s ohledem na dramaturgický plán divadla DISK. Důraz je kladen na východiska tvorby dramatické postavy v kontextu řešení dramatického prostoru, kontinuitu v dramatickém myšlení a koncepčnosti.

Doporučená nebo povinná literatura

L. Kybalová - Dějiny odívání (všechny díly)

E. Thielle - Geschichte des Kostümes

J. Arnold - Patterns off Fashion 1-2

Moussinac - Dějiny divadla

Blahník - Dějiny divadla

O. Zich - Estetika dramatického umění

K. Kratochvíl - Ze světa komedie del'Arte

V. Ptáčková - Česká scenografie XX. stol.

J. Trojan - Dějiny opery

L. Kybalová, O. Herbenová, M. Lamarová - Obrazová encyklopedie mody

Ze sbírek Ústavu odívání v Kjótu - MÓDA (dějiny odívání 18., 19. a 20. stol.)

R. Vacková - Výtvarný projev v dramatickém umění

A. Pražák - Scénografie 1, Scénografie 2 (skripta)

J. Máchalová - Móda 20. století

V. Jindra - Specifičnost scénografie

V. Jindra - Studijní materiály 1, 2.

E. Uchalová - Česká móda 1870-1914, 1918-1939

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou udělovány na základě:

Poznámka

Pro studenty 1. ročníku.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů