Kostým a maska 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203KAM3 zkouška 4 3 hodiny výuky týdně (45 minut), 73 až 93 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Kateřina ŠTEFKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marek CPIN, Hana FISCHEROVÁ, Jana HAUSKRECHTOVÁ, Kateřina ŠTEFKOVÁ, Jan ŠTĚPÁNEK

Obsah

Programy a výuka v magisterském stupni je individuální. Osnova je vytvářena s ohledem na magisterský projekt a s ohledem na dramaturgický plán divadla DISK.

Výsledky učení

Cílem studia je zvládnutí kostýmní výpravy ve všech formách divadla (činohra, opera, balet), filmu a televizní tvorby. Absolvent studia oboru scénografie-kostým a maska je schopen samostatné kostýmní tvorby (návrhář kostýmů) pro všechny formy divadla, filmu a televize a uplatňuje se i v oblastech mimodivadelních produkcí.

Předpoklady a další požadavky

Schopnost výtvarné komunikace, dramatického výtvarného projevu a koncepčního myšlení. Znalost základních podob historických oděvů a zákl. materiálů pro realizaci kostýmní tvorby.Schopnost práce s dramatickým textem, jeho formulace, pojmenování jeho významu a smyslu.

Literatura

L. Kybalová - Dějiny odívání (všechny díly)

E. Thielle - Geschichte des Kostümes

J. Arnold - Patterns off Fashion 1-2

Moussinac - Dějiny divadla

Blahník - Dějiny divadla

O. Zich - Estetika dramatického umění

K. Kratochvíl - Ze světa komedie del'Arte

V. Ptáčková - Česká scenografie XX. stol.

J. Trojan - Dějiny opery

L. Kybalová, O. Herbenová, M. Lamarová - Obrazová encyklopedie mody

Ze sbírek Ústavu odívání v Kjótu - MÓDA (dějiny odívání 18., 19. a 20. stol.)

R. Vacková - Výtvarný projev v dramatickém umění

A. Pražák - Scénografie 1, Scénografie 2 (skripta)

J. Máchalová - Móda 20. století

V. Jindra - Specifičnost scénografie

V. Jindra - Studijní materiály 1, 2.

E. Uchalová - Česká móda 1870-1914, 1918-1939

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou udělovány na základě:

Poznámka

Pro studenty 2. ročníku - pokračování z 1. ročníku.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů